Planning vernieuwing Stadstheater

Wat ging vooraf

Al 10 jaar wordt gesproken over de vernieuwing van het Stadstheater. De laatste jaren werden de voorbereidingen steeds duidelijker.

2022

De gemeenteraad gaat akkoord met de verbouwing. Selectie van het ontwerpteam.

Januari 2023

Geïnteresseerden geven hun punten van verbetering voor het nieuwe gebouw mee.

Juni 2023

Schetsontwerp van het nieuwe theater is klaar.

September 2023

Het Stadstheater sluit haar deuren, het gebouw is leeg. Start van werkzaamheden. binnen en buiten: inventarisatie asbest, proefsleuven archeologie.

Januari 2024

Bomen verplaatsen en kappen om ruimte te maken voor de verbouwing.

1e kwartaal 2024

Informatieavond over status ontwerp Stadstheater en Stadsoase. 

2e kwartaal 2024

 • Verplaatsen transformatorhuisjes, warmteleiding, enzovoort.
 • Plaatsen van vleermuiskastjes in Lauwersgrachtpark.

Midden 2024

 • Start opruimen asbest en sloop van het theater. Monumentale delen blijven behouden. 
 • De weg direct achter het Stadstheater wordt gesloten voor gemotoriseerd verkeer. 
 • Het terrein voor betaald parkeren naast het Stadstheater wordt gesloten. 

2025

 • Verplaatsen riool
 • Bodemsanering (schoonmaken bodem)
 • Archeologisch onderzoek  
 • Start van de bouw 

2027

 • Vernieuwing Stadstheater is klaar.
 • Fase 1 Stadsoase is klaar.