Planning vernieuwing Stadstheater

Voorgeschiedenis

Al 10 jaar wordt gesproken over de vernieuwing van het Stadstheater. De laatste jaren werden de voorbereidingen steeds concreter.

2022

Een belangrijk jaar voor dit project. De gemeenteraad gaf groen licht voor de renovatie. Ook werd het ontwerpteam geselecteerd.

31 januari 2023

Informatiebijeenkomst in het Stadstheater. Belangstellenden konden hun aandachtspunten voor het nieuwe gebouw meegeven aan het ontwerpteam.

1 februari 2023

Start ontwerpfase. Het ontwerpteam gaat haar visie uitwerken in achtereenvolgens een schetsontwerp, een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp.

September 2023

De voorlopig laatste voorstelling in het Stadstheater. Het theater gaat dicht om de renovatie mogelijk te maken.

Najaar 2023

Voorbereidende werkzaamheden zoals: asbest- en archeologie-onderzoek, bomen kappen of verplaatsen, kabels en leidingen verleggen. En de mobiliteitsvisie van de gemeente komt eraan, met nieuwe kaders voor het parkeren.

2024

Een deel van het Stadstheater wordt gesloopt. De monumentale delen blijven behouden. De grond wordt bouwrijp gemaakt.

2025

Start van de bouw.

2027

Heropening van het Stadstheater.