Kronenburg vernieuwt

Kronenburg is het hart van Arnhem-Zuid. Een wijk met volop kansen. Hier is ruimte voor nieuwe woningen, meer groen om te ontmoeten en meer voorzieningen voor een levendige en vitale omgeving. Een ‘alles-in-1 gebied’ waar wonen, ontmoeten en ontspannen allemaal dicht bij huis zijn.

Visie voor Kronenburg

In 2022 is de visie voor Kronenburg vastgesteld door de gemeenteraad van Arnhem.

Er gebeurt al veel in Kronenburg en er zijn ook plannen en kansen om de wijk groener en levendiger te maken. Zo wil Wereldhave investeren in de toekomst van het winkelcentrum. Een aantal eigenaren van kantoren wil deze ombouwen tot woningen. De huisartsenpraktijk, De Madser en Rozet willen ook vernieuwen. Het busstation is een andere plek die kan rekenen op een nieuwe inrichting. Daarnaast geeft de Woningbouwimpuls-regeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een mogelijkheid om stevig te investeren in de openbare ruimte.

In het ontwikkelperspectief Kronenburg is de visie te lezen. Die gaat over verschillende onderwerpen zoals openbare ruimte en groen, klimaat en duurzaamheid, woningen en bereikbaarheid, ondernemen en voorzieningen. Het geeft de hoofdlijnen aan. Dat betekent dat de concrete plannen in een latere fase worden uitgewerkt, samen met bewoners en andere betrokkenen. De visie geeft hiervoor richting en een kader.

Bekijk de visie voor Kronenburg (pdf, 6,69MB).

Nieuwe woningen in het hart van Arnhem-Zuid

De komende jaren maken in Kronenburg oude kantoren plaats voor duurzame woningen. Daarnaast komen bij het winkelcentrum moderne appartementen en stadswoningen. De verschillende woonprojecten bieden straks een divers aanbod in de koop- en huursector met parkeerplaatsen op eigen terrein. Ook de openbare ruimte wordt aangepakt met verschillende straten en pleinen die groener worden. De gemeenteraad heeft voor deze ontwikkeling in januari 2022 bovenstaande ‘Ontwikkelperspectief Kronenburg’ vastgesteld. Sinds de vaststelling zijn de marktomstandigheden veranderd. Kosten- en rentestijgingen hebben hun invloed, ook op ontwikkelingen in de woningbouw. Ondanks deze omstandigheden is de motivatie van projectontwikkelaars, gebouweigenaren en gemeente ongewijzigd om de ambities uit het ontwikkelperspectief te realiseren. In de notitie aan de gemeenteraad leest u de stand van zaken over de verschillende projecten. 

Bijeenkomsten Kronenburg vernieuwt

Voor informatie, om mee te doen en denken zijn er met regelmaat bijeenkomsten over projecten uit het ontwikkelperspectief voor Kronenburg. Bijvoorbeeld over het busstation, het Full Service Centrum (FSC) of het groen in de wijk. Wilt u uitnodigingen voor bijeenkomsten per mail ontvangen? Mail dan naar kronenburg@arnhem.nl.

Vraag en antwoord

Op de pagina vraag en antwoord vindt u antwoord op veelgestelde vragen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u via e-mail op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Stuur dan een bericht naar kronenburg@arnhem.nl.