Visie voor Kronenburg

De wijk Kronenburg ligt in het hart van Arnhem-Zuid. Het is een wijk met veel mogelijkheden om te wonen, winkelen en werken. We werken aan een nieuwe visie voor deze wijk.

Digitale bijeenkomst op 14 juni

Maandag 14 juni om 19:30 uur is er een digitale bijeenkomst. Dan zal via een livestream de visie voor Kronenburg worden toegelicht. Ook is er ruimte om vragen en reacties in te brengen via de chat. U kunt de bijeenkomst volgen via de link hieronder.

Deelnemen aan bijeenkomst

Heeft u hulp nodig bj het inloggen bij de online bijeenkomst? Dan kunt u op maandag 14 juni vanaf 18.00 uur bellen naar een mederwerker van gemeente Arnhem via 026-3773270.

Kansen voor de wijk

Kronenburg heeft ook minder mooie kanten. Er is veel steen en weinig groen en er zijn sociale problemen zoals eenzaamheid. Samen met bewoners, bedrijven, gemeente en andere organisaties willen we Kronenburg in de komende jaren mooier, groener en prettiger maken.

Er gebeurt al veel in Kronenburg en er zijn ook nieuwe ideeën en kansen om de wijk groener en levendiger te maken. Zo wil Wereldhave investeren in de toekomst van het winkelcentrum en zijn er ideeën om het busstation te verbeteren. Diverse eigenaren van leegstaande kantoren willen deze ombouwen tot woningen. Daarnaast geeft de Woningbouwimpuls regeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een mogelijkheid om stevig te investeren in de openbare ruimte. 

Visie voor Kronenburg

Er is een concept ontwikkelperspectief gemaakt voor Kronenburg als ‘hart van Arnhem-Zuid’. Dit is een visie voor de toekomst van Kronenburg en gaat over verschillende onderwerpen zoals openbare ruimte en groen, klimaat en duurzaamheid, wonen, verkeer en voorzieningen. In de concept visie staan de hoofdlijnen, concrete plannen worden later uitgewerkt. 

De kern van de visie is dat we samen met bewoners, bedrijven en andere organisaties van Kronenburg in de komende jaren een fijne en levendige wijk willen maken. Zo zijn er al verschillende initiatieven om de wijk te vergroenen. Dat willen we op meer plekken in de wijk gaan doen en op een veel grotere schaal. Ook komen er meer ontmoetingsplekken en verschillende voorzieningen

Bekijk de visie voor Kronenburg (pdf, 19,9 MB).

Meer soorten woningen

In de visie staat ook het voornemen om meer soorten woningen te realiseren in Kronenburg. De woningen komen voornamelijk op plekken die nu ook al bebouwd zijn: op en tegen het winkelcentrum en waar nu (leegstaande) kantoorpanden staan. In totaal gaat het om circa 1100 nieuwe woningen. Met de visie voor Kronenburg doen we een aanvraag voor subsidie vanuit de Woningbouwimpuls regeling van de rijksoverheid. Voorwaarde voor deze subsidie is dat er extra woningen komen. De subsidie zelf wordt gebruikt om te investeren in de leefbaarheid en de openbare ruimte in Kronenburg. 

Enquête voor omwonenden

Belangrijk uitgangspunt voor de plannen voor Kronenburg is dat de wijk beter wordt voor bewoners. Voordat  we over de visie besluiten, vragen we aan bewoners wat zij belangrijk vinden voor hun wijk. Bewoners van Kronenburg en de directe omgeving krijgen een brief met de vraag om een enquête in te vullen. 

Vervolg 

Het ontwikkelperspectief voor Kronenburg is een visie op hoofdlijnen. Als de visie is vastgesteld, volgt een traject van meerdere jaren waarin plannen worden uitgewerkt. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met bewoners en andere betrokkenen. De visie wordt ook gebruikt om een aanvraag te doen voor de Woningbouwimpuls regeling.

Meer informatie 

Heeft u vragen? Neem dan contact op via kronenburg@arnhem.nl