Kronenburg vernieuwt

Het hart van Arnhem-Zuid is Kronenburg. Een wijk met volop kansen. Hier is ruimte voor nieuwe woningen, meer groen om te ontmoeten en meer voorzieningen voor een levendige en vitale omgeving. Een ‘alles-in-één gebied’ waar wonen, ontmoeten en ontspannen allemaal dicht bij huis zijn.

Visie voor Kronenburg

In 2022 is de visie voor Kronenburg vastgesteld door de gemeenteraad van Arnhem.

Er gebeurt al veel in Kronenburg en er zijn ook plannen en kansen om de wijk groener en levendiger te maken. Zo wil Wereldhave investeren in de toekomst van het winkelcentrum. Een aantal eigenaren van kantoren wil deze ombouwen tot woningen. De huisartsenpraktijk, De Madser en Rozet willen ook vernieuwen. Het busstation is een andere plek die kan rekenen op een nieuwe inrichting. Daarnaast geeft de Woningbouwimpuls-regeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een mogelijkheid om stevig te investeren in de openbare ruimte.

In het ontwikkelperspectief Kronenburg is de visie te lezen. Die gaat over verschillende onderwerpen zoals openbare ruimte en groen, klimaat en duurzaamheid, woningen en bereikbaarheid, ondernemen en voorzieningen. Het geeft de hoofdlijnen aan. Dat betekent dat de concrete plannen in een latere fase worden uitgewerkt, samen met bewoners en andere betrokkenen. De visie geeft hiervoor richting en een kader.

Bekijk de visie voor Kronenburg (pdf, 6,69MB).

Inloopmoment Kronenburg

Iedere derde woensdag van de maand organiseren we een inloopmoment. U kunt dan langskomen met vragen over de ontwikkelingen in het algemeen, over een bepaald onderwerp of over een specifieke locatie. Een afspraak maken is niet nodig, u kunt gewoon binnenlopen. Dit kan tussen 16.00 uur en 19.00 uur bij ontmoetingsruimte De Fontein aan het Croydonplein 386.

Meer informatie

Heeft u vragen, of wilt u via e-mail op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Stuur dan een bericht naar kronenburg@arnhem.nl.