Vernieuwing busstation Kronenburg

Het busstation Kronenburg aan de Burgemeester Matsersingel is een belangrijke vervoersverbinding in Arnhem. Mede dankzij subsidie van de provincie Gelderland komt hier een nieuw busstation. Met het nieuwe station blijft Kronenburg nu en in de toekomst goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Wat er gaat gebeuren 

Kronenburg vernieuwt. Het busstation is 1 van de eerste locaties waar de vernieuwing zichtbaar wordt. Het station aan de Burgemeester Matsersingel krijgt een groene metamorfose. De inrichting kenmerkt zich door duidelijke looppaden naar de haltes, uitnodigende uitstraling met bankjes in een decor van meerdere perken met bomen en planten. De haltes komen in het nieuwe ontwerp dichterbij de huidige passerelle te staan. Een plek waar je met plezier uitstapt of de bus pakt. 

Een goede verbinding voor iedereen

Voor zowel het nieuwe busstation als de tijdelijke haltes is rekening gehouden met een goede toegankelijkheid voor mensen met bijvoorbeeld minder zicht of die in een rolstoel zitten. Met een belangenbehartiger van het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (APCG) en een aantal inwoners met een visuele of lichamelijke beperking is dit bekeken en besproken tijdens een rondgang. De aanbevelingen zijn meegenomen in het ontwerp. Op deze manier werken we in Kronenburg aan een goede verbinding voor iedereen.

Duurzame inrichting

Bij het maken van het nieuwe ontwerp is ook gedacht aan duurzaamheid. Het gebied krijgt een inrichting met planten en bomen. Dit houdt hemelwater langer vast en verminderd hittestress. Ook wordt het hemelwater geleid naar de vakken met beplanting in plaats van afgevoerd in het riool. 

Planning van de werkzaamheden

Het vernieuwen van het busstation gaat in verschillende stappen. Vanaf komend voorjaar starten de werkzaamheden. Eind 2023 zijn reizigers via het vernieuwde station verbonden met het openbaarvervoersnetwerk in Arnhem en de regio. 

De werkzaamheden op hoofdlijnen: 

  • De aanleg van proefvakken met bestrating op het plein bij de ingang van het winkelcentrum. De bestrating wordt getest op onderhoud en veiligheid. Op het nieuwe station is ook ruimte voor groen. 
  • De aanleg van tijdelijke bushaltes ter hoogte van het UWV kantoor. Tijdens de vernieuwing van het busstation zijn hier de op- en uitstaphaltes. 
  • De bestaande bushaltes inclusief bovenleiding en bestrating worden verwijderd. Ondergrondse kabels en leidingen onder de grond worden aangepast. 
  • Het nieuwe busstation wordt ingericht.   

Tijdelijke bushaltes 

Tijdens de werkzaamheden kunnen reizigers blijven reizen via Kronenburg. Hiervoor komen tijdelijke haltes voor het UWV gebouw. Dit is inclusief een OV-chip automaat en digitaal rijtijdenscherm. Via een duidelijke markering zijn de tijdelijke haltes goed te bereiken. De dienstregeling kunt u vinden op www.9292.nl

Informatiepunt iedere woensdag van 14:30 - 15:30 uur

Heeft u vragen over de herinrichting van het busstation? Loop dan binnen tijdens het inloopuur! Op woensdagmiddagen bent u tussen 14:30 en 15:30 uur van harte welkom in de keet van Dusseldorp. Deze staat naast de fietsenstalling van het winkelcentrum aan de Burgemeester Matsersingel.

Blijf op de hoogte via De BouwApp

Via 'De BouwApp' blijft u op de hoogte van de voortgang en werkzaamheden aan het nieuwe busstation.

Stappen om 'De BouwApp' op de smartphone te installeren:

  • 'De BouwApp' downloaden via de App Store of Google Play
  • Zoek in de app op: Vernieuwing busstation Kronenburg
  • Selecteer het project
  • Klik op 'Volgen'

De werkzaamheden via een computer of laptop volgen? Dat kan via www.dusseldorp.nl/kronenburg

Heeft u nog vragen? 

Aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek realiseert in opdracht van de gemeente Arnhem het nieuwe busstation. Zij informeren ook de omgeving over de werkzaamheden. Voor vragen over de werkzaamheden bij het busstation is Rob Hazelaar, omgevingsmanager van Dusseldorp bereikbaar via 06 - 2941 0673. 

Busstation Kronenburg 2023

Het huidige busstation bij winkelcentrum Kronenburg