Denk mee over het groen in uw wijk

Natuur, groen en klimaat zijn belangrijke thema's voor Arnhemmers. Wonen in een groen Arnhem is fijn. Daarom horen we graag van u welke locaties in uw wijk wat meer groen kunnen gebruiken.

We gaan de komende tijd in gesprek met inwoners in een aantal wijken in Arnhem om te horen hoe zij denken over het groen in hun wijk. Hoe gebruikt u het groen in de wijk? Zijn er plekken in uw straat met (te) veel steen en te weinig groen? Zijn er voldoende koele plekken in de openbare ruimte dicht bij huis waar u tijdens een hittegolf kunt verblijven? Wat kunnen we doen zodat de wijk ook voor vogels, vlinders en egels aantrekkelijk wordt? Welke maatregelen zou u zelf willen nemen op uw eigen terrein of in uw buurt en wat houdt u tegen?

Van gesprekken naar een wijkgroenagenda

Alle ideeën en wensen die in de gesprekken naar boven komen, verzamelen we. Ook de lijst met maatregelen die is opgesteld in 2015 tijdens wijkschouwen met inwoners om de wateroverlast te verminderen, wordt meegenomen. 

De ideeën en wensen met het grootste draagvlak verwerken we samen met wijkbewoners in een visie voor de wijk en een lijst met maatregelen op de korte termijn en de wat langere termijn. Samen vormt dit de wijkgroenagenda. Daarna gaan we aan de slag met het verwezenlijken van de maatregelen. Zo werken we samen aan een groenere wijk. 

Wanneer kan ik meedenken over het groen in mijn wijk?

In onderstaande wijken zijn al Wijkgroenagenda’s opgesteld. We zijn nu samen bezig om alle hierin genoemde maatregelen uit te voeren. 

We komen na een tijdje terug in de wijk om de voortgang van de wijkgroenagenda’s terug te koppelen aan wijkbewoners. Houd daarvoor uw wijkkrant of wijkwebsite in de gaten.

In onderstaande wijken zijn we ook al in gesprek met bewoners:

  • Centrum
  • Arnhem-West (Heijenoord/Lombok, Klingelbeek e.o)  
  • Rijkerswoerd
  • Presikhaaf
  • Elden

Meehelpen aan de wijkgroenagenda?

Wilt u de wijkgroenagenda helpen opstellen? Neem dan contact op door een mailtje te sturen naar anne.luijten@arnhem.nl of haar te bellen op 026-3775168.

Wijkgroenagenda Klarendal