Gele Rijders Plein

Het Gele Rijders Plein ligt in het centrum van Arnhem. De afgelopen jaren zijn er verschillende ideeën geweest om het plein een nieuw gezicht te geven. Het meest recente plan uit 2017, waar ook de gemeenteraad van Arnhem mee heeft ingestemd, knipt het plein op in twee delen.

De kant van het plein met de AKU-fontein tot aan het Willemsplein wordt een plek met veel reuring. De fontein wordt opgeknapt en de pergola verdwijnt. De definitieve inrichting staat echter nog niet vast. 

De kant van het plein richting Looierstraat is opnieuw ingericht. Het plein wordt mooi groen. Half april is het gras opnieuw ingezaaid, dat heeft even tijd om te groeien. We verwachten dat half september de hekken om de gazons weg kunnen. Het plein kan dan gebruikt worden voor kleine evenementen of gewoon een picknick. 

Documenten