Begrotingssubsidie Wijkverenigingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft in juni 2021 nieuwe spelregels voor de Arnhems wijkaanpak vastgesteld. Deze gelden per 1 januari 2022.

Onderdeel van de spelregels is dat per wijk een bewonersbudget is vastgesteld. De hoogte van dit bedrag wordt elke 2 jaar opnieuw bekeken.

Het bewonersbudget is bestemd voor wijkinitiatieven en een middel voor bewonersoverleggen om hun rol te kunnen vervullen. Het gaat om:

  • bevorderen van sociale samenhang in de wijk 
  • mogelijk maken van bewonersinitiatieven 
  • mogelijk maken van communicatie naar en van bewoners in de wijk  

Wijkverenigingen/wijkstichtingen

Wanneer in een wijk een bewonersoverleg is in de vorm van een rechtspersoon (zoals een wijkvereniging of- stichting), kan er subsidie worden aangevraagd.

Aanvraag indienen

U kunt subsidie voor het jaar 2024 aanvragen via de aanvraagbutton hieronder.

Subsidie aanvragen

De aanvraag bestaat uit:

  • gegevens van de vereniging
  • activiteitenplan
  • begroting (met alle uitgaven en inkomsten)

Spelregels Arnhemse wijkaanpak 2022

Voor meer informatie bekijk de spelregels van de Arnhemde wijkaanpak 2022, (pdf 51,4kB).

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het team Leefomgeving in uw wijk. De teams Leefomgeving zijn bereikbaar via de volgende e-mailadressen:

Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met subsidiebeheer@arnhem.nl.