Subsidie groenblauwe initiatieven

Heeft u een idee om een versteend terrein, uw gevel of dak te vergroenen? Wilt u een plek veranderen in een moes- of pluktuin? Uw regenpijp afkoppelen en het regenwater opslaan in een regenton of ander reservoir? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. 

Over de subsidie

Met de subsidieregeling voor Groenblauwe Initiatieven willen we meer ruimte geven aan ideeën om de stad te vergroenen, duurzaam lokaal voedsel te telen en tuinen en huizen voor te bereiden op het klimaat van de toekomst.

Deze subsidie vervangt de succesvolle subsidieregelingen Initiatieven Klimaatadaptatie en Eetbare Stad. Er is € 1 miljoen beschikbaar gesteld. De looptijd van de subsidieregeling is van februari 2023 tot en met december 2025.

Hoe werkt het?

Alle Arnhemmers (bewoners, ondernemers, instellingen en eigenaren van vastgoed in Arnhem) kunnen gebruik maken van de subsidieregeling. U kunt maatregelen nemen voor uw eigen woon- en werkruimte, maar u kunt natuurlijk ook samen met uw buren, de verhuurder, de woningbouwcorporatie, de school, de bewonersvereniging, de winkeliers uit de straat of met ondernemers op een bedrijventerrein aan de slag gaan.

Spelregels

De volgende spelregels gelden bij deze subsidie:

 1. Het gebouw, bouwwerk of terrein ligt binnen de grenzen van de bebouwde kom van Arnhem (zie de kaart in de toelichting). 
 2. Het gebouw, bouwwerk of terrein waar u de groenblauwe maatregelen wilt nemen moet een bestaand terrein zijn. Nieuwbouw komt niet voor subsidie in aanmerking.
 3. U vraagt minimaal 8 weken voor aanvang van de werkzaamheden subsidie aan. 
 4. Afhankelijk van de soort maatregelen en de plek in de stad waar u die maatregelen wilt uitvoeren, kunt u een bijdrage krijgen in de directe kosten van 30% tot zelfs 65%. 
 5. Ook voor eetbaar groen komt u in aanmerking voor een bijdrage van 30% tot zelfs 65%. Dat is afhankelijk van de soort eetbaar groen en van de plek in de stad waar u het eetbaar groen wilt planten.
 6. U ontvangt per aanvraag maximaal € 5.000 als individuele bewoner, maximaal € 25.000 voor een samenwerkingsverband en maximaal € 50.000 als ondernemer, instelling of vastgoedeigenaar.
 7. U kunt ieder jaar voor een nieuwe initiatief subsidie aanvragen.

Hoeveel subsidie krijg ik?

In de toelichting (pdf, 3,5MB) leest u voor welke maatregelen u subsidie krijgt. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het soort maatregel dat u neemt en de plek in de stad waar u de maatregelen wilt uitvoeren. In de focusgebieden (roodblauw op de kaart) is de subsidie hoger omdat de problemen rondom klimaatverandering en leefbaarheid daar ernstiger zijn. De wettelijke tekst van de subsidieregeling vindt u hier: formele regeling (pdf, 732kB).

De focusgebieden zijn:

 • De stedelijke hitte gebieden
 • De wijken van Arnhem Oost (Klarendal, Geitenkamp, Presikhaaf-West, Malburgen en het Arnhemse Broek)
 • Lombok

Mijn idee staat niet in toelichting

Wanneer u een groenblauw idee heeft dat niet in de toelichting is beschreven, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij horen graag nieuwe ideeën. En wij kijken ook graag met u of en hoe we deze mogelijk kunnen maken.

Hoe vraag ik subsidie aan?

Via het aanvraagformulier hieronder kunt u via DigiD of e-herkenning uw subsidie aanvragen.

Het formulier bestaat uit 3 onderdelen:

 1. Registratie van persoonlijke gegevens
 2. Uitvraag van de projectnaam en het aanvraagbedrag (eventueel leeg te laten), uw bankrekeningnummer en tenaamstelling
 3. Uploaden van uw projectplan, begroting en mogelijk aanvullende stukken.

Bij de aanvraag moet u ons in ieder geval duidelijk maken waarvoor u subsidie aanvraagt. In uw projectplan geeft u aan:

 • wat u precies gaat doen.
 • waar u dat gaat doen (adressen, locaties).
 • met wie u dat gaat doen (als er sprake is van samenwerking).
 • hoe u dat gaat doen (de aanpak). 
 • welke resultaten en effecten u van uw maatregelen verwacht (bij voorkeur in vierkante meters groen en aantallen bomen).
 • en welke kosten aan de verschillende onderdelen van uw maatregel(en) zijn verbonden (een offerte is dan het meest handig voor de onderbouwing van uw aanvraag).

Als uw aanvraag compleet is handelen wij deze zo spoedig mogelijk af.

Subsidie aanvragen

Eerst een gesprek

U kunt uw plan van te voren bespreken met een medewerker van de gemeente. Met name bij grotere plannen is dat handig. In het gesprek kunt u vragen stellen en de medewerker kan met u meedenken over de opzet en aanpak van uw idee. U kunt contact opnemen met:

Ronald Bos (klimaatadaptatie en water) - 06-50194035 / ronald.bos@arnhem.nl 
Henk Wentink (klimaatadaptatie en groen) - 06-31107963 / henk.wentink@arnhem.nl 
Herman KleinJan (eetbare stad, stadslandbouw) - 06-31107962 / herman.kleinjan@arnhem.nl