Subsidieregeling Aanpak voortijdig schoolverlaten

We stimuleren schoolbesturen en organisaties in het voortgezet (speciaal) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs ervoor te zorgen dat minder jongeren de school verlaten zonder startkwalificatie. Daarvoor kunnen zij subsidie aanvragen.

Nog te veel jongeren stoppen voortijdig met school. Oorzaken van voortijdig schoolverlaten zijn divers en meestal is er sprake van complexe problematiek die op meerdere leefgebieden speelt. Er kan een beroep worden gedaan op deze subsidieregeling om het zorgnetwerk in en om school te verstevigen. De focus ligt op Arnhemse leerlingen van het vmbo, de Internationale Schakelklas (ISK) en mbo niveau 1 en 2 omdat de schooluitval daar het hoogst is.

De looptijd van de regeling is 4 jaar en start op 1 januari 2021. De regeling is gebaseerd op het plan van aanpak voortijdig schoolverlaten 2021 tot en met 2024. Daar is beschreven welke doelen en resultaten wij nastreven.

Voor het uitvoeren van de regeling geldt de Algemene Subsidieverordening Arnhem 2016. en de subsidieregeling Aanpak voortijdig schoolverlaten

Voorwaarden

Voor het indienen van het projectplan en begroting gebruikt u de richtlijnen voor subsidieaanvraag Aanpak VSV (pdf, 37kB). 

Aanvragen

De aanvraagperiode voor 2024 is gesloten. Najaar 2024 kunt u weer aanvragen voor het jaar 2025. 

Verantwoording

U dient uiterlijk 13 weken nadat de activiteiten zijn verricht of de projecten zijn uitgevoerd een verantwoording in. Uw verantwoording moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Als aan u een subsidie is verleend van meer dan € 100.000 moet u ook een accountantsverklaring aanleveren. In de toekenningsbeschikking vindt u alle informatie over de voorwaarden die van toepassing zijn.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marith Berntsen via marith.berntsen@arnhem.nl of Semih Rayman via semih.rayman@arnhem.nl.