Subsidieregeling Scouting Arnhem

Vitale scoutinggroepen zijn onderdeel van de sociale basis in Arnhem en daarmee erg belangrijk voor de stad. De scoutinggroepen dragen, net als bijvoorbeeld sportverenigingen en culturele instanties, bij aan de doelen van het gemeentelijk jeugdbeleid.

Bij scouting kunnen kinderen zich in een veilige omgeving spelenderwijs en gestructureerd ontwikkelen en zijn ze in beweging. Niet alleen in de natuur, maar ook in de wijk. Iedereen is welkom bij scouting. Scouting brengt kinderen en jongeren met heel verschillende achtergronden met elkaar in contact en verbreedt zo hun horizon. Daarom ondersteunen we met deze subsidieregeling de scoutinggroepen om passend aanbod van activiteiten te organiseren voor hun jeugdleden.

Doel van de subsidie

Het doel van deze subsidieregeling is dat de scoutinggroepen in Arnhem activiteiten kunnen ontwikkelen die zorgen voor onder andere uitdaging, sociale contacten, persoonlijke ontwikkeling, natuureducatie en een verenigingsgevoel voor de Arnhemse jeugd. Voor meer informatie over de beleidsdoelstellingen verwijzen we graag naar het beleidsplan Gezond & Fit.  

Aanvragen subsidie

U kunt geen subsidie meer aanvragen voor 2024. Eind 2024 kunt u een aanvragen indienen voor 2025. U moet dan het volgende aanleveren:

  1. een activiteitenplan plus begroting 2025
  2. een ledenlijst in Excel of Word (in verband met privacywetgeving is postcode en geboortedatum voldoende)
  3. een kopie van de afdrachtnota aan Scouting Nederland

Hoeveel subsidie per aanvraag

Alle scoutinggroepen ontvangen een basisbedrag van € 300 per jaar. Het budget dat overblijft in de regeling wordt naar rato van het aantal jeugdleden verdeeld over de scoutinggroepen tot maximaal het tekort op de begroting van een scoutinggroep. Er geldt een maximumbedrag van € 5.000 per scoutinggroep per jaar.

Meer informatie

Voor het uitvoeren van de regeling geldt de Algemene Subsidieverordening Arnhem 2016 en de subsidieregeling Scouting Arnhem. Wilt u meer weten over de aanvraagprocedure? Mail dan met Subsidiebeheer@arnhem.nl.