Subsidieregeling circulaire initiatieven

Heeft u een idee of een plan dat helpt om minder producten en/of materialen te gebruiken? Of een plan om bestaand materiaal opnieuw te gebruiken? Dan kunnen wij u misschien helpen met een subsidie. De subsidieregeling  start op 1 mei 2022.

Samen naar een toekomst zonder afval

Samen werken we aan een stad zonder afval. Ons ideaal is dat we in Arnhem zo met producten en grondstoffen omgaan dat we straks helemaal geen afval meer hebben. Dit betekent dat we steeds minder nieuwe producten en materialen gebruiken. Of dat we een ‘kringloop’ maken met de spullen die we al hebben. Met een deftig woord heet dat een ‘circulaire economie’. Zo dragen we bij aan zo min mogelijk vervuiling van de omgeving. Ook putten we de aarde zo niet nog verder uit. 

Iedereen kan een plan indienen

Of u nu ondernemer of inwoner bent, bedrijf of (wijk)organisatie, iedereen kan een plan indienen.

We zoeken plannen die bijdragen aan een circulair Arnhem

Hieronder leggen we uit aan wat voor een soort plannen u kunt denken. 

 • Een plan om minder materialen en producten te gebruiken. 
  • Door minder spullen of eten te verspillen. Voorbeeld: het verwerken van voedselresten in maaltijden.
  • Door spullen te delen. Voorbeeld: het delen van een auto.
 • Een plan om materialen opnieuw te gebruiken. Voorbeeld: Oude elektronische apparaten, zoals laptops, opknappen en weer opnieuw verkopen.
 • Een plan om producten en materialen beter te ontwerpen, waardoor ze herbruikbaar zijn. Voorbeeld: het opnieuw ontwerpen van verpakkingen waardoor verschillende materialen (zoals plastic en karton) weer uit elkaar gehaald kunnen worden en daardoor kunnen worden gerecycled tot nieuwe producten.  

We hebben in totaal € 100.000 beschikbaar

Om zoveel mogelijk plannen te ondersteunen, geven we per plan maximaal € 10.000. U mag ook een kleiner bedrag aanvragen. Als uw plan is goedgekeurd hoeft u, na het uitvoeren, niet uit te leggen hoe u het geld heeft uitgegeven.

Waar moet uw plan aan voldoen?

Om subsidie te krijgen kijken we naar de volgende dingen: 

 • Uw plan moet blijvend leiden tot minder gebruik van grondstoffen, producten en materialen in Arnhem. Hierdoor hebben we minder afval en stoten we minder broeikasgassen uit. 
 • Plannen die ook nog eens mensen aan het werk helpen die nu moeilijk aan werk komen, hebben een streepje voor. 

In een uitgebreide toelichting (pdf, 157kB) leggen we uit aan welke eisen uw plan en aanvraag moet voldoen.

Meer praktische voorwaarden zijn: 

 • Uw plan mag nog niet zijn begonnen. Er moeten minstens 16 weken tussen de subsidieaanvraag en de start van uw plan zitten. Het duurt maximaal 8 weken tot wordt besloten of u de subsidie krijgt.
 • Uw plan mag voor maximaal de helft van de kosten betaald worden van de subsidie. Er moeten minimaal 2 andere mensen of organisaties meebetalen. Dit mag in geld, maar ook in natura, zoals door tijd of spullen te geven.  
 • Ondernemers / organisaties moeten (ook) een de-minimisverklaring (pdf, 52kB) aanleveren. 
 • Krijgt u subsidie van ons, dan moet uw plan binnen 6 maanden beginnen.

Uw aanvraag

Voordat u een aanvraag indient, gaat u eerst in gesprek met onze adviseurs Pleun Mekkering en Ivo Meijer. Zij denken graag met u mee en kunnen u helpen om een aanvraag in te dienen die echt kans maakt. 

Na het gesprek kunt u via onderstaand aanvraagformulier een aanvraag doen. U krijgt een automatische ontvangstbevestiging en vanaf het moment dat uw aanvraag compleet is binnen acht weken een besluit.

 aanvraagformulier subsidieregeling.