Subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals

De subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals is bedoeld voor publieksevenementen en culturele initiatieven die bijdragen aan Arnhem als evenementen- en cultuurstad. Meerjarige artistiek hoogwaardige producties en presentaties zijn ook in de regeling opgenomen.

We ondersteunen niet alleen bestaande initiatieven maar dagen ook individuele makers (in deelregeling 2) en nieuwe organisaties uit evenementen of activiteiten te ontwikkelen. Uw aanvraag betreft in ieder geval een productie, evenement of festival met een openbaar en stedelijk karakter. Een commissie toetst uw aanvraag onder andere op deze voorwaarden. In de projectrichtlijnen kunt u alle criteria, voorwaarden en de procedure die wij volgen inzien.

De subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals bestaat uit 4 deelregelingen.

1a. Aanvragen publieksevenementen klein (tot en met € 10.000)

Deze deelregeling richt zich op brede, voor publiek toegankelijke, evenementen op het gebied van bijvoorbeeld sport, duurzaamheid en niet cultureel - en artistiek gedreven festivals.

 • U kunt maximaal € 10.000 aanvragen.
 • U kunt per aanvraag maximaal 40% van de subsidiabele kosten aanvragen.
 • Jaarlijkse festivals of terugkerende projecten kunnen voor 1 of 2 jaar aanvragen, de subsidie is dan maximaal € 10.000 per jaar.
 • Er zijn jaarlijks 2 deadlines: 1 maart (uw activiteiten vinden plaats tussen 1 juni van het lopende en 31 mei van het daaropvolgende jaar) en 1 oktober (uw activiteiten vinden plaats in het daaropvolgende jaar).
 • Volgt u onze verplichte projectrichtlijnen klein, regeling 1a publieksevenementen en regeling 2 culturele producties (pdf, 66 kB).

Heeft u vragen over deze deelregeling? Neem dan contact op met Saskia Wilmsen via e-mailadres saskia.wilmsen@arnhem.nl.

1b. Aanvragen publieksevenementen groot  (€ 10.000 - € 60.000)

Deze deelregeling richt zich op brede, voor publiek toegankelijke, grote evenementen op het gebied van bijvoorbeeld sport, duurzaamheid en niet cultureel - en artistiek gedreven festivals.

 • U kunt tussen de € 10.000 en maximaal € 60.000 aanvragen.
 • U kunt per aanvraag maximaal 40% van de subsidiabele kosten aanvragen.
 • Jaarlijkse festivals of terugkerende projecten kunnen voor 1, 2, 3 of 4 jaar aanvragen, de subsidie is dan maximaal € 60.000 per jaar.
 • Er is 1 deadline per jaar: op 1 maart (uw activiteiten vinden plaats vanaf het daaropvolgende jaar).
 • Volgt u onze verplichte projectrichtlijnen groot regeling 1b publieksevenementen en regeling 3 artistieke producties (pdf, 93,5 kB).

Heeft u vragen over deze deelregeling? Neem dan contact op met Saskia Wilmsen via e-mailadres saskia.wilmsen@arnhem.nl.

2. Aanvragen culturele producties (tot en met € 10.000)

Deze deelregeling heeft een brede culturele focus, van cultuurparticipatie projecten waar mensen actief aan kunst- en cultuur deelnemen tot aan autonome kunstprojecten en/of culturele festivals.

 • U kunt maximaal € 10.000 aanvragen.
 • U kunt per aanvraag maximaal 75% van de subsidiabele kosten aanvragen.
 • Jaarlijkse culturele festivals of terugkerende projecten kunnen voor 1 of 2 jaar aanvragen, de subsidie is dan maximaal € 10.000 per jaar.
 • Er zijn jaarlijks 2 deadlines: 1 maart (uw activiteiten vinden plaats tussen 1 juni van het lopende en 31 mei van het daaropvolgende jaar) en 1 oktober (uw activiteiten vinden plaats in het daaropvolgende jaar).
 • Volgt u onze verplichte projectrichtlijnen klein, regeling 1a publieksevenementen en regeling 2 culturele producties (pdf, 66 kB).

Vragen over deze deelregeling kunt u per mail stellen aan Hilbrand Harkema: hilbrand.harkema@arnhem.nl

3. Aanvragen artistieke producties (€ 10.000 - € 60.000)

Deze deelregeling richt zich op het meerjarig ondersteunen van professionele kunst- en cultuurorganisaties die artistiek hoogwaardige producties, presentaties en/of festivals realiseren.

 • U kunt tussen de € 10.000 en maximaal € 60.000 aanvragen.
 • U kunt per aanvraag maximaal 75% van de subsidiabele kosten aanvragen.
 • U kunt aanvragen aan voor 2 of 4 jaar, de subsidie bedraagt maximaal € 60.000 per jaar.
 • Er is 1 deadline per 2 jaar: op 1 maart in de even jaren (uw activiteiten vinden plaats vanaf het daaropvolgende jaar).
 • Volg de verplichte projectrichtlijnen groot regeling 1b publieksevenementen en regeling 3 artistieke producties (pdf, 93,5 kB).
 • Bekijk de checklist en rekentool Fair Practice Code  om u te ondersteunen bij uw subsidieaanvraag en begroting.
 • Door subsidie via deze deelregeling aan te vragen gaat u akkoord met het doorsturen van uw aanvraag naar de externe commissie. 

Vragen over deze deelregeling kunt u per mail stellen aan Hilbrand Harkema: hilbrand.harkema@arnhem.nl

Aanvragen

De aanvraagronde voorjaar 2024 is gesloten. In september 2024 kunt u weer aanvragen in de deelregelingen 1a en 2.

Na het doorgeven van de gegevens over uw organisatie, stichting of eenmanszaak kunt u als bijlage de benodigde documenten uploaden. Lees goed de projectrichtlijnen en de regeling voordat u uw aanvraag invult. In de projectrichtlijnen vindt u het format voor het invullen van uw aanvraag en het maximum aantal woorden. De projectrichtlijnen zijn te vinden in het uitklapmenu hier boven.

Subsidiespreekuur

Cultuur Academy organiseert maandelijks een subsidiespreekuur. Om de maand in Arnhem of Nijmegen . Cultuur Academy is een kennisplatform over de zakelijke en organisatorische kant van het werken in de kunst-, cultuur- en evenementensector.

Verantwoording

Na afloop van de activiteit(en) waarvoor u een subsidie van meer dan € 10.000 is toegekend, moet u een verantwoording indienen. Hoe u dat doet, leest u in de verplichte richtlijnen voor verantwoording (pdf, 40 kB).