De subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals

De subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals is bedoeld voor initiatieven die de cultuurdeelname vergroten of de beeldvorming van Arnhem als cultuurstad ondersteunen. Ook artistieke producties en presentaties, en publieksevenementen die bijdragen aan Arnhem als evenementenstad vallen onder de regeling.

De regeling bestaat uit de volgende deelregelingen:

Subsidieregeling           Subsidieperiode Maximale subsidie Aanvraagtermijn
1a. Publieksevenementen, producties en presentaties
tot maximaal €10.000 subsidie per jaar.

Gebruik de verplichte projectrichtlijnen. Zie Projectrichtlijnen klein, regeling 1a publieksevenementen en regeling 2 culturele producties (pdf, 58kB)
 
1 of 2 jaar Maximaal €10.000  per jaar en maximaal 25% van de subsidiabele kosten.

1 maart voor activiteiten die worden voorbereid en plaatsvinden in de periode tussen 1 juni en 31 mei.

1 oktober voor activiteiten die worden voorbereid en plaatsvinden in de periode tussen 1 januari en 31 december van het daaropvolgende jaar.

Eerstvolgende deadline:
1 oktober 2019

1b. Publieksevenementen, producties en presentaties
vanaf €10.000 per jaar.

Gebruik de verplichte projectrichtlijnen. Zie Projectrichtlijnen groot regeling 1b publieksevenementen en regeling 3 artistieke producties (pdf, 63kB)

1, 2, 3 of 4 jaar Maximaal €50.000 per jaar en maximaal 25% van de subsidiabele kosten.

1 maart voor activiteiten die worden voorbereid en starten in de periode tussen 1 januari en 31 december van het daaropvolgende jaar.

Eerstvolgende deadline:
1 maart 2020

2. Culturele producties en presentaties en culturele festivals tot maximaal €10.000 subsidie per jaar.

Gebruik de verplichte projectrichtlijnen. Zie Projectrichtlijnen klein, regeling 1a publieksevenementen en regeling 2 culturele producties (pdf, 58kB)
 
1 of 2 jaar Maximaal €10.000  per jaar en maximaal 75% van de subsidiabele kosten.

1 maart voor activiteiten die worden voorbereid en plaatsvinden in de periode tussen 1 juni en 31 mei.

1 oktober voor activiteiten die worden voorbereid en plaatsvinden in de periode tussen 1 januari en 31 december van het daaropvolgende jaar

Eerstvolgende deadline:
1 oktober 2019

3. Artistieke producties en presentaties en artistieke festivals vanaf €10.000 subsidie per jaar.

Gebruik de verplichte projectrichtlijnen. Zie Projectrichtlijnen groot regeling 1b publieksevenementen en regeling 3 artistieke producties (pdf, 63kB)
 
2 of 4 jaar Maximaal €70.000 per jaar en maximaal 75% van de subsidiabele kosten.

1 maart in de even jaren, voor activiteiten die worden voorbereid en starten in de periode tussen 1 januari en 31 december van het daaropvolgende jaar.

Eerstvolgende deadline:
1 maart 2020


Waarom?

De gemeente wil niet alleen bestaande evenementen ondersteunen maar inwoners uitdagen om nieuwe activiteiten te ontwikkelen die inspelen op actuele behoeftes in de stad. Zodat onze stad een actueel, gevarieerd en veelvormig aanbod aan culturele activiteiten en publieksevenementen heeft.

De subsidieregeling komt voort uit de gemeentelijke kadernota STROOM (pdf 3,23MB), de Evenementenvisie, de tussenevaluatie 'Arnhem stroomt door' (pdf 11,6MB)  en de PAC-evaluatie 2013 -2018 (pdf 2,73MB).  

Informatie en projectrichtlijnen

Voor meer informatie over de subsidie Programma's Evenementen en Festivals kunt u ook contact opnemen met de klantenservice van de gemeente Arnhem, tel. 0900 - 1809. Ook kunt u vragen stellen via subsidiebeheer@arnhem.nl. 

Subsidiespreekuur

Op 14 juni tussen 13:00 en 15:00 kunt u zonder afspraak langskomen en informatie krijgen over hoe subsidie aan te vragen en kunt u al uw vragen over cultuur- en evenementensubsidie stellen. Het spreekuur is op het stadskantoor aan de Eusebiusbuitensingel 53 in ruimte E1.16 .
 

Subsidieadviezen

Lees hier het adviesrapport (pdf 1,64MB) van de Commissie Programmatische Activiteiten Cultuur voor Deelregeling 3. Artistieke producties en presentaties en artistieke festivals over aanvragen voor 2019 en 2020.

Uitgelicht

Nieuwsbrief Cultuur en Evenementen

Uw Reactie
Uw Reactie