Subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals

De subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals is bedoeld voor publieksevenementen en culturele initiatieven die bijdragen aan Arnhem als evenementen- en cultuurstad. Meerjarige artistiek hoogwaardige producties en presentaties zijn ook in de regeling opgenomen.

We ondersteunen niet alleen bestaande initiatieven maar dagen ook individuele makers (in deelregeling 2) en nieuwe organisaties uit evenementen of activiteiten te ontwikkelen. Uw aanvraag betreft in ieder geval een productie, evenement of festival met een openbaar en stedelijk karakter. Een commissie toetst uw aanvraag onder andere op deze voorwaarden. In de projectrichtlijnen kunt u alle criteria, voorwaarden en de procedure die wij volgen inzien.

De subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals bestaat uit 4 deelregelingen.

1a. Aanvragen publieksevenementen (tot € 10.000)

Deze deelregeling richt zich op brede, voor publiek toegankelijke, evenementen op het gebied van bijvoorbeeld sport, duurzaamheid en niet cultureel - en artistiek gedreven festivals.

 • U kunt maximaal € 10.000 aanvragen.
 • U kunt per aanvraag maximaal 40% van de subsidiabele kosten aanvragen.
 • Jaarlijkse festivals of terugkerende projecten kunnen voor 1 of 2 jaar aanvragen, de subsidie is dan maximaal € 10.000 per jaar.
 • Er zijn jaarlijks 2 deadlines: 1 maart (uw activiteiten vinden plaats tussen 1 juni van het lopende en 31 mei van het daaropvolgende jaar) en 1 oktober (uw activiteiten vinden plaats in het daaropvolgende jaar).
 • Volgt u onze verplichte projectrichtlijnen klein, regeling 1a publieksevenementen en regeling 2 culturele producties (pdf, 66 kB).

Vragen over deze deelregeling kunt u per mail stellen aan Alet Voskuil: alet.voskuil@arnhem.nl

1b. Aanvragen publieksevenementen (€ 10.000 tot € 60.000)​​​

Deze deelregeling richt zich op brede, voor publiek toegankelijke, grote evenementen op het gebied van bijvoorbeeld sport, duurzaamheid en niet cultureel - en artistiek gedreven festivals.

 • U kunt tussen de € 10.000 en maximaal € 60.000 aanvragen.
 • U kunt per aanvraag maximaal 40% van de subsidiabele kosten aanvragen.
 • Jaarlijkse festivals of terugkerende projecten kunnen voor 1, 2, 3 of 4 jaar aanvragen, de subsidie is dan maximaal € 60.000 per jaar.
 • Er is 1 deadline per jaar: op 1 maart (uw activiteiten vinden plaats vanaf het daaropvolgende jaar).
 • Volgt u onze verplichte projectrichtlijnen groot regeling 1b publieksevenementen en regeling 3 artistieke producties (pdf, 93,5 kB).

Vragen over deze deelregeling kunt u per mail stellen aan Alet Voskuil: alet.voskuil@arnhem.nl

2. Aanvragen culturele producties en festivals

Deze deelregeling heeft een brede culturele focus, van cultuurparticipatie projecten waar mensen actief aan kunst- en cultuur deelnemen tot aan autonome kunstprojecten en/of culturele festivals.

 • U kunt maximaal € 10.000 aanvragen.
 • U kunt per aanvraag maximaal 75% van de subsidiabele kosten aanvragen.
 • Jaarlijkse culturele festivals of terugkerende projecten kunnen voor 1 of 2 jaar aanvragen, de subsidie is dan maximaal € 10.000 per jaar.
 • Er zijn jaarlijks 2 deadlines: 1 maart (uw activiteiten vinden plaats tussen 1 juni van het lopende en 31 mei van het daaropvolgende jaar) en 1 oktober (uw activiteiten vinden plaats in het daaropvolgende jaar).
 • Volgt u onze verplichte projectrichtlijnen klein, regeling 1a publieksevenementen en regeling 2 culturele producties (pdf, 66 kB).

Vragen over deze deelregeling kunt u per mail stellen aan Hilbrand Harkema: hilbrand.harkema@arnhem.nl

3. Aanvragen artistieke producties en festivals

Deze deelregeling richt zich op het meerjarig ondersteunen van professionele kunst- en cultuurorganisaties die artistiek hoogwaardige producties, presentaties en/of festivals realiseren.

Vragen over deze deelregeling kunt u per mail stellen aan Hilbrand Harkema: hilbrand.harkema@arnhem.nl


Aanvragen

U kunt in 2022 de subsdie niet meer aanvragen. In februari 2023 zetten wij het aanvraagformulier weer open voor de deelregelingen 1a, 1b en 2. Na het doorgeven van de gegevens over uw organisatie, stichting of eenmanszaak kunt dan u als bijlage de benodigde documenten uploaden. Lees goed de projectrichtlijnen voordat u uw aanvraag invult. Onder andere vindt u daar het format voor het invullen van uw aanvraag en het maximum aantal woorden. De projectrichtlijnen zijn te vinden onder het kopje van de deelregeling.

Subsidiespreekuur

De ene maand in Arnhem en de andere maand in Nijmegen organiseren Schakel025 en Cultuur Academy gezamenlijk een subsidiespreekuur. Zie Schakel025 voor locatie en tijd. Schakel025 en Cultuur Academy zijn kennisplatformen over de zakelijke en organisatorische kant van het werken in de kunst-, cultuur- en evenementensector. Zij kunnen u op weg helpen en u kunt vragen aan hen stellen.

Aanvullende informatie

De subsidieregeling komt voort uit de gemeentelijke kadernota STROOM (pdf 3,23 MB), de Evenementenvisie, de tussenevaluatie 'Arnhem stroomt door' (pdf, 12 MB) en de actualisatie van het cultuurbeleid 'STROOMversnelling' (pdf, 8,1 MB).

Of lees de adviesrapporten van Commissie Programmatische Activiteiten Cultuur over Deelregeling 3 ('Artistieke producties en presentaties en artistieke festivals') over aanvragen voor 2019 en 2020 (pdf, 1,64 MB)  en aanvragen voor 2020 en 2021 (pdf, 1,8 MB).

Verantwoording

Na afloop van de activiteit(en) waarvoor u een subsidie van meer dan € 10.000 is toegekend, moet u een verantwoording indienen. Hoe u dat doet, leest u in de verplichte richtlijnen voor verantwoording (pdf, 40 kB).