De subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals

De subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals is zowel bedoeld voor initiatieven die cultuurdeelname vergroten, artistieke producties maken en presenteren, de beeldvorming van Arnhem als cultuurstad ondersteunen als voor publieksevenementen die bijdragen aan Arnhem als evenementenstad.

In de cultuurnota Stroom en de Evenementenvisie beschrijft de gemeente de wijze waarop ze haar doelstellingen op cultuur- en evenementengebied wil verwezenlijken.

De regeling bestaat uit de volgende deelregelingen:

Subsidieregeling           Subsidieperiode Maximale subsidie Aanvraagtermijn
1a. Publieksevenementen, producties en presentaties
tot maximaal €10.000 subsidie per jaar.

Vergelijkbaar met het voormalig Evenementenfonds
 
1 of 2 jaar Maximaal €10.000  per jaar en maximaal 25% van de subsidiabele kosten.

1 maart voor activiteiten die worden voorbereid en plaatsvinden in de periode tussen 1 juni en 31 mei.

1 oktober voor activiteiten die worden voorbereid en plaatsvinden in de periode tussen 1 januari en 31 december van het daaropvolgende jaar

Eerstvolgende deadline:
1 oktober 2018

1b. Publieksevenementen, producties en presentaties
vanaf €10.000 per jaar.

Vergelijkbaar met het voormalig Evenementenfonds

1, 2, 3 of 4 jaar Maximaal €50.000 per jaar en maximaal 25% van de subsidiabele kosten.

1 maart voor activiteiten die worden voorbereid en starten in de periode tussen 1 januari en 31 december van het daaropvolgende jaar.

Eerstvolgende deadline:
1 maart 2019

2. Culturele producties en presentaties en culturele festivals tot maximaal €10.000 subsidie per jaar.

Vergelijkbaar met het voormalig Fonds Cultuur
 
1 of 2 jaar Maximaal €10.000  per jaar en maximaal 75% van de subsidiabele kosten.

1 maart voor activiteiten die worden voorbereid en plaatsvinden in de periode tussen 1 juni en 31 mei.

1 oktober voor activiteiten die worden voorbereid en plaatsvinden in de periode tussen 1 januari en 31 december van het daaropvolgende jaar

Eerstvolgende deadline:
1 oktober 2018

3. Artistieke producties en presentaties en artistieke festivals vanaf €10.000 subsidie per jaar.

Vergelijkbaar met de voormalig PAC-regeling
 
2 of 4 jaar Maximaal €70.000 per jaar en maximaal 75% van de subsidiabele kosten.

1 maart in de even jaren, voor activiteiten die worden voorbereid en starten in de periode tussen 1 januari en 31 december van het daaropvolgende jaar.

Eerstvolgende deadline:
1 maart 2020


Waarom?

De gemeente wil niet alleen bestaande evenementen ondersteunen maar inwoners uitdagen om nieuwe activiteiten te ontwikkelen die inspelen op actuele behoeftes in de stad. Zodat onze stad een actueel, gevarieerd en veelvormig aanbod aan culturele activiteiten en publieksevenementen heeft.

De subsidieregeling komt voort uit de gemeentelijke kadernota STROOM (pdf 3,23MB), de Evenementenvisie, de tussenevaluatie 'Arnhem stroomt door' (pdf 11,6MB)  en de PAC-evaluatie 2013 -2018 (pdf 2,73MB).  

Informatie en projectrichtlijnen

Voor meer informatie over de subsidie Programma's Evenementen en Festivals kunt u ook contact opnemen met de klantenservice van de gemeente Arnhem, tel. 0900 - 1809. Ook kunt u vragen stellen via subsidiebeheer@arnhem.nl. 

Spreekuren voor vragen

Heeft u vragen over subsidies voor publieksevenementen en cultuur? We organiseren spreekuren waar u zonder afspraak langs kunt komen.

Deze spreekuren vinden plaats op:

  • 6 september van 12:00 tot 14:00 uur, in het Stadskantoor (Eusebiusbuitensingel 53), ruimte E1.28 (dit spreekuur stond eerder gepland op 3 september).

Subsidie aanvragen - eerstvolgende deadline 1 oktober -

U kunt de subsidie alleen online aanvragen via onderstaande button. De eerstvolgende deadline is 1 oktober 2018. Lees hiervoor goed de subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals (pdf 304kB) waarin de criteria staan waarop aanvragen beoordeeld worden. Lees ook de verplichte projectrichtlijnen.

Aanvragen

Subsidieadviezen

Lees hier het adviesrapport (pdf 1,64MB) van de Commissie Programmatische Activiteiten Cultuur voor Deelregeling 3. Artistieke producties en presentaties en artistieke festivals over aanvragen voor 2019 en 2020.

Uitgelicht

Nieuwsbrief Cultuur en Evenementen

Wat vindt u van onze website?