Fonds borgstelling creatieve industrie

Soms is een lening bij een bank niet mogelijk voor ondernemers in de creatieve industrie en de kunst- en cultuursector. De gemeente Arnhem kan onder bepaalde voorwaarden garant staan voor deze ondernemers, zodat financiering haalbaar wordt. Hiervoor werkt de gemeente samen met Triodos bank.

De lening is bedoeld voor duurzame investeringen die beroepsmatig of bedrijfsmatig worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan instrumenten, apparatuur, materiaal, computers, camera's, software maar ook de aankoop of investeringen in een gebouw of werkruimte.

Het gaat om leningen vanaf € 50.000. Voor kleinere leningen kunnen organisaties terecht bij de stichting Fonds Cultuur+Financiering. Deze stichting staat los van de gemeente.

Stappenplan aanvraag

  • U heeft een bedrijfsplan met een begroting en financieringsaanvraag.
  • U legt het plan voor aan Triodos Bank en het team Kunst en Cultuur van de gemeente via subsidiebeheer@arnhem.nl.
  • De gemeente en Triodos Bank toetsen inhoudelijk of u in aanmerking komt voor het borgstellingsfonds. Hierbij wordt gekeken of uw onderneming binnen de creatieve industrie valt en of het doel van uw aanvraag past binnen het fonds.
  • Bij een positief resultaat kun u verder het gesprek aangaan met Triodos Bank.
  • Triodos Bank beoordeelt uw bedrijfs- en financieringsplan.
  • Als Triodos Bank een positief oordeel geeft en de gemeente akkoord is, krijgt u een offerte voor de lening vanuit Triodos Bank.
  • Als u de lening aangaat, heeft u als aanvrager de verplichting om de lening (inclusief rente) terug te betalen aan Triodos Bank.

Meer info

Heeft u vragen over de Borgstellingsfonds Creatieve Industrie? Neem dan contact op met de klantenservice van de gemeente Arnhem via telefoonnummer 0800-1809. Of stuur een e-mail naar subsidiebeheer@arnhem.nl.

Op de website van Triodos Bank vindt u ook meer informatie.