Subsidieregeling Amateurkunst

De gemeente Arnhem ondersteunt amateurkunst via de Subsidieregeling Amateurkunst 2020. De regeling biedt amateurkunstverenigingen en -stichtingen in de categorieën  Muziek, Theater, Dans, Multidisciplinair, Zang en Overig de mogelijkheid om subsidie voor een periode van één jaar te ontvangen.

Voor de categorieën Muziek, Theater, Dans en Multidisciplinair is - bij voldoende budget - de jaarlijkse bijdrage € 4.000,-. Voor de categorieën Zang en Overig is dat € 2.000,-. Als minimaal 25% van de leden jonger is dan 18 jaar kunnen aanvragers verzoeken om een extra bijdrage van € 500,-.

Van toepassing zijn de in april 2020 vastgestelde Subsidieregeling Amateurkunst (pdf, 109 kB) en de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van subsidie geldt een aantal voorwaarden:

  • Uw vereniging of stichting is minimaal één jaar actief op het gebied van amateurkunst;
  • Uw vereniging of stichting heeft minimaal tien betalende leden of deelnemers;
  • Minstens 50% van uw leden of deelnemers woont in Arnhem (voor 2021 geldt: minimaal 25% van de leden of deelnemers);
  • Uw vereniging of stichting werkt onder artistieke leiding;
  • Iedere inwoner van Arnhem kan lid worden van uw vereniging of stichting.

Uw aanvraag

De termijn voor het aanvragen van subsidie voor 2021 is verstreken. Tussen 1 juni en 1 juli 2021 kunt u weer aanvragen voor 2022. De documenten die wij dan vragen zijn:

  • Jaarrekening inclusief balans 2020
  • Begroting 2022
  • Een kopie van het cv van de artistiek leider
  • Een geanonimiseerde ledenlijst (ivm woonplaats, vaststellen financiële bijdrage en aantal leden of deelnemers jonger dan 18 jaar)
  • Een recent (2021) uittreksel van de Kamer van Koophandel

Contact

Voor vragen kunt u per mail contact opnemen met Hilbrand Harkema via hilbrand.harkema@arnhem.nl.