Subsidieregeling Amateurkunst

De gemeente Arnhem ondersteunt amateurkunst via de Subsidieregeling Amateurkunst. Deze regeling biedt amateurkunstverenigingen op het gebied van muziek, theater, dans, zang, multidisciplinair en overige categorieën (bijvoorbeeld: beeldende kunst, audiovisueel, nieuwe media en literatuur) de mogelijkheid om subsidie voor een periode van 1 jaar te krijgen.

De voorwaarden waar uw vereniging of stichting aan moet voldoen voor het verkrijgen van subsidie staan vermeld in het collegebesluit over de Subsidieregeling Amateurkunst (pdf, 28kB). De subsidie amateurkunst wordt ook verleend op grond van de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016.

Aanvraagtermijn

De aanvraagtermijn voor 2020 is verlopen. Subsidie voor het jaar 2021 kunt u aanvragen van 1 juni tot en met 30 juni 2020. Een aanvraag voor de subsidie voor amateurkunst doet u digitaal. U kunt alleen namens uw vereniging of stichting een aanvraag doen. Het formulier kan worden ingevuld door bijvoorbeeld een lid van het bestuur.

Naast een paar algemene vragen stellen we u ook enkele vragen over hetgeen waarvoor u subsidie wil aanvragen. Bijvoorbeeld hoeveel optredens u in 2021 denkt te gaan uitvoeren. Daarnaast ontvangen we graag de volgende documenten:

  • Uw begroting voor 2021
  • Een jaarrekening en - balans van 2019
  • Een cv van de artistieke leiding
  • Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel

Contact

Voor vragen kunt u per mail contact opnemen met Monique Asbreuk via monique.asbreuk@arnhem.nl.