Subsidieregeling Amateurkunst

We ondersteunen amateurkunst via de Subsidieregeling Amateurkunst 2020. De regeling biedt amateurkunstverenigingen en -stichtingen in de categorieën muziek, theater, dans, multidisciplinair, zang en overig de mogelijkheid om subsidie voor een periode van 1 jaar te ontvangen.

Voor de categorieën muziek, theater, dans en multidisciplinair is - bij voldoende budget - de jaarlijkse bijdrage € 4.000. Voor de categorieën zang en overig is dat € 2.000. Als minimaal 25% van de leden jonger is dan 18 jaar dan kunnen aanvragers een extra bijdrage van € 500 verzoeken.

Van toepassing zijn de in april 2020 vastgestelde Subsidieregeling Amateurkunst en de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van subsidie geldt een aantal voorwaarden:

  • Uw vereniging of stichting is minimaal 1 jaar actief op het gebied van amateurkunst
  • Uw vereniging of stichting heeft minimaal 10 betalende leden of deelnemers
  • Minstens 50% van uw leden of deelnemers woont in Arnhem
  • Uw vereniging of stichting werkt onder artistieke leiding
  • Iedere inwoner van Arnhem kan lid worden van uw vereniging of stichting

Uw aanvraag

U kunt geen subsidie meer voor 2024 aanvragen. In de maand juni 2024 kunt u een aanvraag indienen voor het jaar 2025. Wij ontvangen dan naast de gegevens over uw vereniging graag de volgende documenten:

  • Jaarrekening, inclusief balans van 2023
  • Begroting 2025
  • Een kopie van het cv van de artistiek leider
  • Een geanonimiseerde ledenlijst (waaruit is af te leiden het aantal leden, de woonplaats ervan en indien van toepassing het aantal leden jonger dan 18 jaar)
  • Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel

Contact

Voor vragen kunt u per e-mail contact opnemen met Hilbrand Harkema via hilbrand.harkema@arnhem.nl.