Subsidieregeling Sport

De ambitie van de gemeente Arnhem is dat 75% van de Arnhemmers sport of beweegt. De gemeente wil sport- en beweegactiviteiten stimuleren die gericht zijn op (meer) sporten en bewegen door (ook inactieve) individuen en groepen Arnhemmers. Voor initiatieven die bijdragen om dit doel te bereiken, kan een beroep worden gedaan op de Subsidieregeling Sport.

De gemeente Arnhem wil meer focus op talentherkenning en talentontwikkeling. Voor verenigings- en instellingsoverstijgende activiteiten kan daarom een beroep worden gedaan op de Subsidieregeling Sport. De activiteiten moeten gericht zijn op de ondersteuning bij het herkennen en ontwikkelen van het talent van nieuwe generaties Arnhemse jongeren in de sport.

De Subsidieregeling Sport bestaat uit de volgende 3 subsidiemogelijkheden:

 • projectmatige activiteiten
 • structureel aanbod aangepast sporten
 • stimulering van talentherkenning en talentontwikkeling

De subsidieregeling komt tegemoet aan de speerpunten uit 'De Sportvisie', (pdf, 1,46Mb) de Arnhemse visie op sport en bewegen 2011-2021.

De sportsubsidie kan worden aangevraagd voor verschillende categorieën sportprojecten en -activiteiten

 1. projecten en activiteiten gericht op het activeren van specifieke doelgroepen (art.7 van de subsidieregeling sport)
 2. organisatie van sportactiviteiten in Arnhem op nationaal en internationaal niveau (art.7)
 3. oprichten van een sportvereniging in een tak van sport dat in Arnhem niet bestaat (art.7)
 4. instellingen met een structureel aanbod op het gebied van aangepast sporten (art. 8)
 5. verenigingsoverstijgende activiteiten voor talentherkennning en talentontwikkeling (art.9)

Hoeveel subsidie per aanvraag

 • Voor categorie 1 t/m 3 is het maximum € 2.500
 • Voor categorie 4 is het maximum € 5.000
 • Voor categorie 5 is het maximum voor het eerste jaar € 5.000. Subsidie kan voor maximaal 4 opeenvolgende jaren worden toegekend, waarbij het subsidiebedrag jaarlijks vermindert (bekijk voor een nadere toelichting de subsidieregeling sport).

Wanneer aanvragen

 • Categorie 1 t/m 3 minimaal 3 maanden vóór de start van de te subsidiëren activiteit
 • Categorie 4 vóór 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het boekjaar waarvoor subsidie wordt gevraagd
 • Categorie 5 uiterlijk 1 januari van het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd

Aanvragen

U kunt de subsidie sport online aanvragen via:

Aanvragen

Meer informatie?

Deze subsidie wordt verleend op grond van de Subsidieregeling Sport en de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016.

Heeft u een vraag over deze subsidieregeling, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van de gemeente Arnhem via telefoonnummer 0800 - 1809.