Subsidieregeling Burgerkracht

Gaat u een activiteit organiseren in de wijk of voor de hele stad, waarbij bewoners elkaar ontmoeten? Of wilt u iets doen waarmee u andere Arnhemmers helpt? Dan kunt u misschien gebruik maken van de subsidieregeling Burgerkracht.

Met de subsidieregeling Burgerkracht willen we inwoners helpen om activiteiten te organiseren die het leven in de stad fijner of mooier maken. De subsidie is bedoeld voor initiatieven die zorgen voor meer contact tussen inwoners. Ook voor initiatieven die bedoeld zijn om andere Arnhemmers te helpen kan subsidie worden aangevraagd.

Waarvoor aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen voor een activiteit die eenmalig plaatsvindt, zoals het organiseren van een picknick voor eenzame ouderen in uw wijk. De subsidie draagt dan bij aan bijvoorbeeld de huur van tafels, stoelen, tenten of versiering. U kunt de subsidie niet gebruiken voor het kopen van eten en drinken. 

U kunt de subsidie ook aanvragen voor een activiteit of initiatief waar u en andere inwoners vaker gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld het maken van ontmoetingsplek. U kunt de subsidie dan bijvoorbeeld gebruiken om de ontmoetingsplek in te richten. 

Aanvragen 

Via de button hieronder kunt u de subsidie aanvragen. U logt in met uw DigiD en beantwoordt een aantal vragen. Daarna vragen wij u een plan inclusief begroting (verwachte uitgaven en inkomsten) te uploaden. U kunt ook een los plan en een losse begroting toevoegen. Na het doen van uw aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging. Wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met u op. 

Aanvragen

Voorwaarden

Voor het aanvragen van de subsidie burgerkracht gelden de volgende voorwaarden:

 • Met uw activiteit, initiatief of plan zorgt u voor meer contact tussen Arnhemmers, of helpt u ook andere Arnhemmers. 
 • Ook vermeldt u waarom de bewoners van de wijk deze activiteit of dit initiatief willen waarom dit nodig is.
 • De doelgroep levert zelf ook een bijdrage in de vorm van tijd en/of geld aan het organiseren van de activiteit of het initiatief.
 • U vraagt de subsidie aan samen met minimaal 2 andere Arnhemmers.
 • U kunt alleen een aanvraag doen voor activiteiten en initiatieven die nog moeten plaatsvinden. 
 • De gemeente verstrekt subsidie tot een maximum van € 25.000 per aanvraag.
Nodig voor uw aanvraag

Om de subsidie aan te vragen gebruikt u ons digitale aanvraagformulier. In dit formulier vragen wij u de volgende informatie: 

Beschrijving van uw activiteit of plan

Hier staat in ieder geval in: 

 • Wat houdt uw activiteit of plan in?
 • Voor wie is het bedoeld?
 • Hoe draagt het bij aan de wijk of doelgroep?
 • Hoe worden en zijn de bewoners betrokken?
 • Een beschrijving van de verwachtte kosten en/of uitgaven 

U kunt uw plan opschrijven zoals u dat wilt, bijvoorbeeld in een Word-document. Vindt u het lastig om uw plan op te schrijven? Ook hier mag u (professionele) hulp bij vragen. 

Overige gegevens

Naast uw plan vragen wij ook de volgende gegevens: 

 • Enkele persoonlijke gegevens van u zelf (naam, adres, email-adres, telefoonnummer) 
 • Enkele persoonlijke gegevens van 2 mede-aanvragers (naam, adres, telefoonnummer)
 • De naam van uw activiteit of initiatief
 • Meer informatie over het bedrag dat u aan wilt vragen 
 • In of voor welke wijk(en) u deze activiteit organiseert
Hulp bij aanvragen

Voor het opstellen en uitvoeren van uw plan mag u gebruik maken van de hulp van anderen. Dit mag ook professionele hulp zijn, door welzijnsorganisaties en/of ondernemers of zzp'ers tegen een maatschappelijk tarief. Bijvoorbeeld Praktische Zaken of de Ideeënmakelaars.

Meer voorbeelden van activiteiten en initiatieven die zijn georganiseerd met hulp van de subsidieregeling Burgerkracht kunt u vinden op de website van Onderaf. Lees bijvoorbeeld over de Buurtfabriek in Alteveer/ Cranevelt, de Duofiets in Schaarsbergen en de moestuin in Geitenkamp.

Verantwoording

Heeft u van ons meer dan € 5.000 subsidie voor uw activiteit of initiatief ontvangen? Dan vragen wij u na afloop van de activiteit om een verantwoording. Hierin laat u zien hoe de activiteit verlopen is en hoe het geld is besteed. Hoe u deze verantwoording precies aflegt laten wij u weten nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen en beoordeeld. 

Vragen?

Heeft u nog vragen over deze regeling of de procedure voor het doen van een aanvraag? Neem dan contact op met de secretaris van de adviesgroep, Marjolijn van der Kemp. Zij is bereikbaar via marjolijn.van.der.kemp@arnhem.nl.