Crisisplan Arnhem

We bereiden ons voor op een crisis met een crisisplan. In het plan staat wat we moeten doen wanneer er een crisis is.

Crisisplan en oefening

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) stelt het crisisplan vast. In het plan staat bijvoorbeeld hoe politie, brandweer, ziekenhuis en gemeente samenwerken. Er zijn regelmatig oefeningen om de uitvoerbaarheid te toetsen. U vindt het regionaal crisisplan en het beleidsplan rampenbestrijding en beheersing op de website van Veiligheids-en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM).

Leiding crisis

Tijdens een crisis heeft de burgemeester altijd de leiding. Naast de Commissaris van de Koning waarschuwt de burgemeester ook altijd de buurgemeenten. Dat is nodig voor het geval het gevaar zich verder kan uitbreiden of extra hulp nodig is.