Omgaan met explosieven WO II bij graafwerk

In de Tweede Wereldoorlog is hevig gevochten in en rond Arnhem. De bodem bevat daardoor nog explosieven uit die tijd, die soms pas bij graafwerk worden gevonden.

We hebben een handleiding opgesteld over hoe om te gaan met de mogelijke aanwezigheid van explosieven bij grondwerkzaamheden. Door de handleiding verandert de huidige werkwijze nauwelijks. Nieuw is wel dat Arnhem is verdeeld in verschillende gebieden waarbij per gebied de kans op het aantreffen van explosieven is beschreven.

Omgaan met Conventionele Explosieven (CE) en Ontplofbare Oorlogsresten (OO)

De kansen om conventionele explosieven aan te treffen zijn per gebied aangegeven op een kaart. Dankzij deze kaart is in een vroeg stadium aan te geven of er maatregelen nodig zijn of niet. Zo ja, dan moet een CS-OOO-gecertificeerde aannemer de graafwerkzaamheden uitvoeren. Deze afkorting staat voor 'Certificatieschema voor het Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten''. U vindt meer informatie over conventionele explosieven en ontplofbare oorlogresten op de website van Vomes.

De handleiding 'Omgaan met conventionele explosieven' (pdf, 497 kB) is op 10 februari 2009 in het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Arnhem vastgesteld. Voor meer informatie over de kaart en de handleiding kunt u mailen naar lennert.wigman@arnhem.nl of bellen naar 026-3774163.

Spontaan aantreffen explosief WO II

Bij graafwerkzaamheden binnen Arnhem is altijd een kans op het aantreffen van explosieven uit WO II. Als u tijdens graafwerkzaamheden spontaan explosieven uit WO II aantreft, dan moet het protocol 'Conventionele Explosieven Gemeente Arnhem' worden gevolgd. Zie daarvoor onderstaand stappenplan.
 
Stappenplan 'verdacht object gevonden, en dan?'
  • Er wordt een verdacht object gevonden. Kom hier niet aan!
  • Stop de werkzaamheden bij het verdachte object.
  • Is het een noodsituatie? Bel 112!
  • Bij overige situaties neemt de aannemer contact op met de politie via 0900-8844. Vraag naar de Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV). De aannemer stelt ook de toezichthouder van de gemeente Arnhem op de hoogte. Dit is Rob Reinderhoff, bereikbaar via 06-21538365 of Bernard Hospers, bereikbaar via 06-21538364.
  • De annemer houdt het verdachte object in de gaten tot de politie of toezichthouder op locatie is. Houd de locatie vrij van toeschouwers en omwonenden.
  • De toezichthouder beoordeelt de situatie en stelt de projectgroep Conventioneel Explosief (CE) op de hoogte.
  • De politie schakelt zo nodig de Explosieven Opsporingsdienst Defensie (EODD) in om het object nader te onderzoeken en te verwijderen. 
  • Op aanwijzen van de EODD of politie kan daarna het werk worden hervat.

Projectplan indienen

Wilt u een projectplan conventionele explosieven indienen? Dat kan via het e-mailadres projectplan@arnhem.nl.