Omgaan met explosieven WO II bij graafwerk

In Tweede Wereldoorlog is hevig gevochten in en rond Arnhem. De bodem bevat daardoor nog explosieven uit die tijd, die soms pas bij graafwerk worden gevonden.

De gemeente Arnhem heeft een handleiding opgesteld over hoe om te gaan met de mogelijke aanwezigheid van explosieven bij grondwerkzaamheden. Door de handleiding verandert de huidige werkwijze nauwelijks. Nieuw is wel dat Arnhem is verdeeld in verschillende gebieden waarbij per gebied de kans op het aantreffen van explosieven is beschreven.

Omgaan met Conventionele Explosieven (CE)

De kansen om conventionele explosieven aan te treffen zijn per gebied aangegeven op een kaart. Dankzij deze kaart is in een vroeg stadium aan te geven of er maatregelen nodig zijn of niet. Zo ja, dan moet een WSCS-OCE gecertificeerde aannemer de graafwerkzaamheden uitvoeren. Deze afkorting staat voor 'Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven'. U vindt meer informatie over conventionele explosieven op de website van Stichting Certificering Vuurwerk en Explosieven.

De handleiding 'Omgaan met conventionele explosieven' (pdf, 497 kB) is op 10 februari 2009 in het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Arnhem vastgesteld. Voor meer informatie over de kaart en de handleiding kunt u mailen naar lennert.wigman@arnhem.nl of bellen naar 026-3774163.

Spontaan aantreffen explosief WO II

Bij graafwerkzaamheden binnen Arnhem is altijd een kans op het aantreffen van explosieven uit WO II. Als er tijdens graafwerkzaamheden spontaan explosieven uit WO II worden aangetroffen moet het protocol 'Conventionele Explosieven Gemeente Arnhem' (pdf, 88 kB) worden gevolgd.
 

Projectplan indienen

Wilt u een projectplan conventionele explosieven indienen? Dat kan via het e-mailadres projectplan@arnhem.nl