Wijkveiligheid

Wij vinden het belangrijk dat Arnhemmers zich veilig voelen in hun eigen woonwijk. Kijk hier hoe het staat met de veiligheid in uw wijk.

Veiligheid is één van de voorwaarden voor een fijn woon- en leefklimaat. Inwoners die zich veilig voelen, zijn vaker sociaal betrokken bij hun buurt en haar bewoners. We zetten in Arnhem in op verschillende wijkveiligheidsthema's. Van onveilige plekken tot overlast van jeugdgroepen en van woonoverlast tot woninginbraken. 

Wijkveiligheid in cijfers

Ieder jaar onderzoeken we hoe het gaat met de veiligheid in Arnhem. De cijfers bekijkt u op Arnhem in Cijfers. Hier is ook te zien hoe de veiligheid in uw wijk ervoor staat. Bijvoorbeeld op het gebied van misdrijven, buurtproblemen en het gevoel van veiligheid in de wijk.

Teams leefomgeving

Dankzij onze teams Leefomgeving sluiten we aan bij wat er in de wijken leeft en wat er nodig is. Ook op het gebied van veiligheid. De teams Leefomgeving zijn verantwoordelijk voor het wijkprogramma. Hierin komen ook de doelstellingen op het gebied van veiligheid in terug. Bent u benieuwd naar deze doelstelling? Bekijk dan hier het wijkprogramma van uw wijk