Basisregistratie Personen (BRP)

Hoe krijgt u inzage in uw gegevens of vraagt u een uittreksel aan?