Verzetten of annuleren

U kunt hier het voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap verzetten of annuleren, of de locatie wijzigen.

Verzetten datum of locatie

Wilt u de datum of locatie van het huwelijk of geregistreerd partnerschap wijzigen? Stuur dan een mail naar burg.stand@arnhem.nl. Vermeld daarin:

  • uw namen
  • de datum van het oorspronkelijk voorgenomen huwelijk of partnerschap
  • voor zover bekend de nieuwe datum of locatie
  • het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken. 

Wij nemen dan zo snel mogelijk telefonisch contact met u op. Aan het verzetten van een huwelijk of partnerschap zijn geen administratiekosten verbonden. 

Annuleren

Wilt u uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap annuleren? Vul dan het formulier Verzoek tot annulering huwelijk/geregistreerd partnerschap (pdf, 41kB) in en mail het door u beiden ondertekende formulier, met een kopie van uw beider legitimatiebewijs, naar burg.stand@arnhem.nl. U kunt het ook per post opsturen naar:

Gemeente Arnhem, afdeling Burgerzaken
Postbus 9029
6800 EL, Arnhem  

Kosten

Aan een annulering zijn € 139 kosten verbonden als binnen 3 maanden voor de trouw-/partnerschapsdatum geannuleerd wordt. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de aan u te restitueren leges.