Trouwen in het buitenland

Wilt u in een ander land trouwen? Dan heeft u in sommige gevallen een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig.

Verklaring voor huwelijksbevoegdheid

De verklaring voor huwelijksbevoegdheid is een internationaal document waarin staat dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. U heeft deze verklaring alleen nodig als hier specifiek om wordt gevraagd. Bijvoorbeeld als u wilt trouwen in een land waar een huwelijksbevoegdheidsverklaring verplicht is.

De verklaring wordt afgegeven

  • Als tenminste 1 van u de Nederlandse nationaliteit heeft.
  • Aan degene die in Nederland woont of gewoond heeft, door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de huidige of laatste woonplaats in Nederland.
  • Aan degene, die niet in Nederland woont en nooit heeft gewoond, door het hoofd van de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van Nederland in het land waar het huwelijk wordt voltrokken.

Aanvragen

U vraagt de huwelijksbevoegdheidsverklaring aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Woont u momenteel in het buitenland? Dan vraagt u de verklaring aan bij de gemeente in Nederland waar u het voor het laatst stond ingeschreven.

Goed om te weten

  • Documenten uit het buitenland die niet in de Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse taal zijn opgesteld moeten zijn vertaald in het Nederlands door een beëdigd vertaler in Nederland.
  • Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben. Een apostille is een versnelde procedure, er is geen verdere legalisatie nodig. Het document is te gebruiken in alle landen die zijn aangesloten bij het apostilleverdrag. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.
  • Bent u onder curatele gesteld? Vergeet dan niet eerst toestemming te regelen van de curator.

Aanvragen bij de gemeente Arnhem

Zijn de noodzakelijke gegevens voor uw huwelijk niet geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP)? Dan hebben we de volgende documenten nodig:

  • Een recent (gelegaliseerd en vertaald) afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner.
  • Bent u eerder getrouwd geweest? Dan heeft u een (gelegaliseerd en vertaald) bewijs nodig dat u niet meer getrouwd bent. Dit kan een echtscheidingsakte / vonnis of een overlijdensakte vorige echtgeno(o)t(e) zijn. 
  • Woont u en/of uw partner in het buitenland, dan heeft u ook een recent afgegeven verklaring (gelegaliseerd en vertaald) van officiële woonplaats met vermelding van de nationaliteit en burgerlijke staat nodig.
  • Kopieën van het legitimatiebewijs van u en van uw partner.

Voor de aanvraag kunt u online een afspraak maken. Kies dan voor: 'Huwelijk/Geregistreerd partnerschap, buitenlandse documenten t.b.v. huwelijk'.

Afspraak maken

U kunt de verklaring ook schriftelijk aanvragen. We sturen de verklaring huwelijksbevoegdheid en factuur naar u toe. Vermeld in de aanvraag daarom altijd uw adres waar u de verklaring wenst te ontvangen. Stuur de originele documenten per post naar:

Gemeente Arnhem
t.a.v. Burgerzaken Specialisten
Postbus 9029
6800 EL Arnhem

Kosten

Een huwelijksbevoegdheidsverklaring kost € 29. Wilt u de verklaring in het buitenland ontvangen? Dan komen er kosten bij voor het aangetekend versturen naar het buitenland (€ 9,77).