Trouwen in het buitenland

Wilt u in een ander land trouwen? Dan heeft u in sommige gevallen een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig.

Huwelijksbevoegdheidsverklaring

Dit is een internationaal document waarin staat dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. U heeft deze verklaring alleen nodig als hier specifiek om wordt gevraagd. Bijvoorbeeld als u wilt trouwen in een land waar een huwelijksbevoegdheidsverklaring verplicht is.

De verklaring wordt afgegeven

  • Als ten minste één van u de Nederlandse nationaliteit heeft.
  • Aan degene die in Nederland woont of gewoond heeft, door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de huidige of laatste woonplaats in Nederland.
  • Aan degene, die niet in Nederland woont en nooit heeft gewoond, door het hoofd van de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van Nederland in het land waar het huwelijk wordt voltrokken.

Waar vraag ik het aan?

Bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Woont u momenteel in het buitenland, dan vraagt u de verklaring aan bij de gemeente in Nederland waar u het voor het laatst stond ingeschreven.

Hoe vraag ik het aan?

Via het contactformulier vraagt u om een huwelijksbevoegdheidsverklaring. In dit bericht vermeldt u het adres waar u de verklaring op wilt ontvangen en sluit u kopieën bij van de volgende documenten:

  • Legitimatiebewijs van u en uw partner.

  • Woont u en/of uw partner in het buitenland, dan heeft u ook een recent afgegeven verklaring van officiële woonplaats met vermelding van de nationaliteit en burgerlijke staat nodig.

Als de noodzakelijke gegevens voor uw huwelijk niet geregistreerd zijn in de basisregistratie personen (BRP), dan wordt er gevraagd naar de volgende documenten:

  • Een recent afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner.
  • Bent u eerder getrouwd geweest? Dan heeft u een bewijs nodig dat u niet meer getrouwd bent. (Echtscheidingsakte/vonnis of overlijdensakte vorige echtgeno(o)t(e).)

Let op!

  • Documenten uit het buitenland die niet in de Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse taal zijn opgesteld moeten zijn vertaald in het Nederlands door een beëdigd vertaler in Nederland.
  • Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben. Een apostille is een versnelde procedure, er is geen verdere legalisatie nodig. Het document is te gebruiken in alle landen die zijn aangesloten bij het apostilleverdrag. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.
  • Onder curatele gesteld? Vergeet niet eerst toestemming te regelen van de curator.

Wat kost het?

De kosten van een huwelijksbevoegdheidsverklaring bedragen € 24,30.