Locatie naar uw eigen keuze

In Arnhem kunt u ook trouwen op een locatie die niet als vaste trouwlocatie is aangewezen.

Dit wordt een 'vrije locatie' genoemd. Voorbeelden van vrije locaties zijn: het café om de hoek, uw eigen huiskamer of een feestzaal. Een vrije locatie moet altijd in de gemeente Arnhem liggen.
Als u een locatie heeft gekozen en u bent zeker van de datum en het tijdstip, maak dan eerst een afspraak met de eigenaar van de trouwlocatie. Als dat is gelukt, kunt u met ons een afspraak maken voor de ceremonie.
 
De locatie dient te voldoen aan de eisen van openbare orde en goede zeden.

Een vrije locatie kunt u aanvragen door middel van het het aanvraagformulier (pdf 49,9KB). Dit formulier kunt u inleveren bij uw melding.