Adresonderzoek

Staat er iemand op uw adres ingeschreven die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten.

U vraagt een adresonderzoek schriftelijk of persoonlijk bij de balie van Burgerzaken aan.

Schriftelijk aanvragen

Vermeld in uw brief:

  • De namen van de vertrokken personen
  • Eventueel het nieuwe adres van deze personen
  • Onderteken de brief en voeg een kopie van uw legitimatiebewijs bij. Stuur de brief naar: Gemeente Arnhem, Burgerzaken, postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

Persoonlijk aanvragen

Door het coronavirus heeft de gemeente haar dienstverlening aangepast. We vragen u het maken van een afspraak zoveel mogelijk uit te stellen. Voor het aanvragen van een adresonderzoek kunnen we ook u helpen via het contactformulier. Vermeld uw telefoonnummer en wanneer u bereikbaar bent. Geef ook aan waar uw vraag over gaat. Wij nemen dan telefonisch contact met u op. We bespreken met u wat de mogelijkheden zijn in uw situatie.

Meenemen

Een geldig legitimatiebewijs.

Wie kan een adresonderzoek aanvragen?

Een adresonderzoek kan bijvoorbeeld door de huidige bewoner, een verhuurder, de eigenaar of een (gerechts)deurwaarder worden aangevraagd.

Kosten

Het starten van een adresonderzoek is gratis.

Verloop onderzoek

De gemeente streeft ernaar het onderzoek zo snel mogelijk af te ronden. Houd er rekening mee dat, afhankelijk van de situatie, een zorgvuldig onderzoek soms wel 2 maanden in beslag kan nemen.

Een adresonderzoek kan ook bestaan uit een huisbezoek

Om zo min mogelijk bewoners lastig te vallen gebeurt een huisbezoek pas als er serieuze twijfel is. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacybescherming. Ook moeten de onderzoekers zich legitimeren. 

Het kan dus gebeuren dat uw adres wordt onderzocht. Dat betekent niet altijd dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten verhuismelding. Blijkt uit het onderzoek dat wijziging van de BRP-registratie nodig is? De gemeente zal dit aan de bewoners melden. Bij voldoende bewijs is de gemeente bevoegd en verplicht de registratie te wijzigen. De gemeente heeft hier geen toestemming van de betrokkene voor nodig. Een wijziging kan gevolgen hebben voor toeslagen, uitkeringen en andere regelingen.