Adresonderzoek

Staat er iemand op uw adres ingeschreven die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten.

U vraagt een adresonderzoek schriftelijk of persoonlijk bij de balie van Burgerzaken aan.

Schriftelijk aanvragen

Vermeld in uw brief:

  • De namen van de vertrokken personen
  • Eventueel het nieuwe adres van deze personen
  • Onderteken de brief en voeg een kopie van uw legitimatiebewijs bij. Stuur de brief naar: Gemeente Arnhem, Burgerzaken, postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

Persoonlijk aanvragen

U kunt een adresonderzoek persoonlijk aanvragen aan de balie van Burgerzaken.  Maak hiervoor eerst een afspraak.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs

Wie?

Een adresonderzoek kan door de huidige bewoner, een verhuurder, de eigenaar of een (gerechts)deurwaarder worden aangevraagd.

Kosten

Het starten van een adresonderzoek is gratis.

Verloop onderzoek

De gemeente streeft ernaar het onderzoek binnen 2 maanden af te ronden. Na afronding van het onderzoek kan de gemeente de bewoner uitschrijven.

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie