Adresonderzoek

Staat er iemand op uw adres ingeschreven die er niet (meer) woont? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten. Via MijnOverheid en de MijnGegevens app kunt u ook eerst zelf bekijken hoeveel mensen er staan ingeschreven op uw woonadres.

Vraagt u zich af of het juiste aantal personen staat ingeschreven op uw adres bijvoorbeeld omdat u post ontvangt voor een onbekende? In MijnOverheid en in de app MijnGegevens kunt u zien hoeveel mensen er ingeschreven staan op uw woonadres. Alleen het aantal mensen dat staat ingeschreven is zichtbaar. Staan er meer mensen op uw adres ingeschreven dan er wonen? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten.

U vraagt een adresonderzoek online, schriftelijk of persoonlijk aan bij de balie van Burgerzaken.

Online aanvragen

Adresonderzoek aanvragen

Schriftelijk aanvragen

Vermeld in uw brief:

  • De namen van de vertrokken personen.
  • Eventueel het nieuwe adres van deze personen.

Onderteken de brief en voeg een kopie van uw legitimatiebewijs bij. Stuur de brief naar: Gemeente Arnhem, Burgerzaken, postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

Persoonlijk aanvragen

U kunt een adresonderzoek persoonlijk aanvragen aan de balie van Burgerzaken. Maak hiervoor eerst een afspraak.

afspraak maken

Meenemen naar de afspraak

Een geldig legitimatiebewijs.

Wie kan een adresonderzoek aanvragen?

Een adresonderzoek kan bijvoorbeeld door de huidige bewoner, een verhuurder, de eigenaar of een (gerechts)deurwaarder worden aangevraagd.

Kosten

Het starten van een adresonderzoek is gratis.

Verloop onderzoek

We streven ernaar het onderzoek zo snel mogelijk af te ronden. Houd er rekening mee dat, afhankelijk van de situatie, een zorgvuldig onderzoek maanden in beslag kan nemen.

Een adresonderzoek kan ook bestaan uit een huisbezoek

Om zo min mogelijk bewoners lastig te vallen gebeurt een huisbezoek pas als er serieuze twijfel is. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacybescherming. Ook moeten de onderzoekers zich legitimeren. 

Het kan dus gebeuren dat uw adres wordt onderzocht. Dat betekent niet altijd dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten verhuismelding. Blijkt uit het onderzoek dat wijziging van de BRP-registratie nodig is? De gemeente zal dit aan de bewoners melden. Bij voldoende bewijs is de gemeente bevoegd en verplicht de registratie te wijzigen. De gemeente heeft hier geen toestemming van de betrokkene voor nodig. Een wijziging kan gevolgen hebben voor toeslagen, uitkeringen en andere regelingen.