Toelichting gemeentelijke belastingen

Als eigenaar of gebruiker van onroerend goed betaalt u elk jaar gemeentelijke belastingen.

Hieronder volgt een toelichting op de verschillende belastingen.