Werk en inkomen

 • Bijstandsuitkering

  Als u geen of onvoldoende inkomsten (uit werk) heeft om in uw levensonderhoud te voorzien, kunt u een beroep doen op een bijstandsuitkering.

 • Sociale Bank Centraal Gelderland

  De Sociale Bank Centraal Gelderland (voorheen Stadsbank) is per 1 januari 2018 overgenomen door Kredietbank Nederland (KBNL). Dit is een bank zonder winst oogmerk.

 • GelrePas

  Met de GelrePas kunt u tegen flinke kortingen, en soms zelfs gratis, meedoen aan diverse activiteiten.

 • Bijzondere Bijstand

  Op het moment dat u kosten moet maken die u door een bijzondere situatie niet kunt betalen, is er soms bijzondere bijstand mogelijk.

 • Voorzieningen bij laag inkomen

  In dit overzicht staan de voorzieningen bij een laag inkomen u op een rij.

 • Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die 3 jaar of langer moeten rondkomen van een inkomen rond bijstandsniveau.

Meer onderwerpen

Wat vindt u van onze website?