Bodem

Hoe dient u om te gaan met verontreinigde grond en ondergrondse tanks? Ook informatie over bodemenergie / warmte-koude opslag.

 • Bodeminformatie op de kaart

  Informatie over o.a. bodemverontreiniging, bodemonderzoeken en ondergrondse tanks is te bekijken op de Arnhemse bodemkaart. Hier kunt u ook onderzoeken en beschikkingen inzien.

 • Aanpak van bodemverontreiniging

  Als u bodemverontreiniging op uw terrein wilt aanpakken, dan moet u dit op grond van de Wet Bodembescherming van te voren bij de gemeente melden. Op deze pagina vindt u de meldingsformulieren hiervoor.

 • Hergebruik licht verontreinigde grond

  Wat zijn de mogelijkheden voor grondverzet en hergebruik van licht verontreinigde grond en baggerspecie die vrijkomt bij graafwerkzaamheden en bewerkingen van de (water)bodem?

 • Ondergrondse tanks

  Regels aangaande ondergrondse tanks, de sanering en verwijdering ervan, vindt u hier.

 • Bemaling bij grondwaterverontreiniging

  Gaat u grondwater onttrekken in of nabij een ernstige grondwaterverontreiniging? Dan dient u te laten zien dat uw werkzaamheden geen nadelige invloed hebben. In Presikhaaf gelden aparte regels.

 • Beleidsnota bodem

  Voor bodemadviseurs is de Beleidsnota Bodem een praktische handleiding voor de uitvoering van onderzoek, sanering en nazorg binnen Arnhem.

Meer onderwerpen