Arnhem als dementievriendelijke gemeente

In Arnhem stimuleren we een dementievriendelijke omgeving voor onze inwoners. We zijn daarom benoemd tot een dementievriendelijke stad. We hebben al verschillende stappen gezet in de stad waarbij we vooral blijven kijken naar wat wel kan. Zodat inwoners met dementie en hun mantelzorgers mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Een dementievriendelijk stad zijn en blijven kan alleen als we het samen doen. We proberen meer bewustwording en begrip in de hele stad te creëren. Een samenleving waarin dementie wordt geaccepteerd, waarin mensen dementie kunnen herkennen en mee om kunnen gaan. Hoe herken je iemand met dementie? Hoe ga je om met mensen die verward gedrag vertonen en misschien wel dementie hebben? 

Wat is dementie

Dementie is een verzamelnaam voor meer dan 50 ziekten. De ziekte van Alzheimer is de bekendste. Bij dementie verwerken de hersenen informatie niet goed meer. Dit komt doordat de zenuwcellen en / of de verbinding tussen de zenuwcellen kapotgaan. 1 op de 5 mensen krijgt dementie. Hoe ouder, hoe groter de kans op dementie.

Verwachte groei dementie in Arnhem

In de gemeente Arnhem wonen op dit moment 2.300 mensen met dementie, waarvan ongeveer 1.300 thuis. Het aantal mensen met dementie zal, onder andere door vergrijzing, in de toekomst stijgen. We verwachten dat er in Arnhem in 2050 ongeveer 5.100 inwoners zijn met dementie. Niet alleen het aantal 65-plussers groeit. Maar ook het aantal 80- en 90-jarigen groeit enorm. Hierdoor stijgt het aantal Arnhemmers met dementie de komende jaren flink. Maar we zien ook dat steeds meer jongere mensen dementie krijgen. Daar moeten we als stad op voorbereid zijn. 

In Arnhem hebben we daarom al mooie stappen gezet om een dementievriendelijke gemeente te zijn. Hieronder leest u daarover meer.

Partner van het Netwerk Dementie Arnhem en omstreken

Sinds 2019 zijn we als gemeente aangesloten bij het Netwerk Dementie Arnhem en omstreken (NDAO). Dit netwerk biedt goede ondersteuning en zorg aan mensen met dementie en aan hun naasten. Het is een samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten. Het netwerk is actief in de gemeenten Arnhem, Overbetuwe, Rheden / Rozendaal, Lingewaard en Renkum.

Training Samen Dementievriendelijk

Samen met Netwerk Dementie Arnhem en Omstreken (NDAO) en Alzheimer Nederland wordt de gratis training 'Samen Dementievriendelijk' aangeboden. Op maandag 8 april van 19.30 tot 22.00 uur wordt er weer een training georganiseerd in de Weldam. Het adres is Middachtensingel 39 in Arnhem. De training wordt aangeboden door Alzheimer Nederland en het Netwerk Dementie Arnhem en Omstreken, waar wij als gemeente onderdeel van zijn. Bekijk het overzicht van alle trainingen.

Voor welzijns- en maatschappelijke organisaties, politie, supermarkten, zorgaanbieders, vrijwilligers en buurtinitiatieven is het ook mogelijk om een besloten training op locatie te laten organiseren. Wilt u meer informatie of een besloten training aanvragen? Neem dan contact op met Willeke van Aken, belangenbehartiger en trainer bij Samen Dementievriendelijk/ Alzheimer Nederland, via e-mailadres w.vanaken@alzheimervrijwilliger.nl

Panelonderzoek

We hebben samen met GGD Gelderland-Zuid, GGD Gelderland-Midden, GGD Noord- en Oost Gelderland en Alzheimer Nederland een panelonderzoek uitgevoerd over dementievriendelijke gemeente vanuit het perspectief van inwoners. De resultaten van dit panelonderzoek zijn samengevat in een feitenoverzicht op de website van de GGD. We gaan deze resultaten vertalen naar de Arnhemse situatie.

Dementiescan

Alzheimer Nederland stimuleert gemeenten om dementievriendelijk te worden en ondersteunt gemeenten bij bijvoorbeeld de dementiescan. De dementiescan is een online vragenlijst, waarmee gemeenten zicht krijgen op hoe dementievriendelijk een gemeente is. Een soort nulmeting. Een nulmeting is een eerste meting van de huidige situatie. In de komende periode wordt de dementiescan voor Arnhem ingevuld. Uit deze scan komen ideeën waar we mee aan de slag zouden kunnen gaan.

Regionale campagnefilm: Herken je me nog?

Een dementievriendelijke beweging begint dus bij meer bewustwording en begrip. Daarom is samen met andere regiogemeenten de film ‘Herken je me nog?’ gemaakt. Bekijk de video ‘Herken je me nog?’ via YouTube.