Arnhem als dementievriendelijke gemeente

Wij hebben de ambitie om een dementievriendelijke gemeente te zijn. We hebben hierin al verschillende stappen gezet waarbij we vooral blijven kijken naar wat wél kan. Zodat inwoners met dementie en hun mantelzorgers mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Maar dementievriendelijk worden we alleen als we het samen doen. We proberen meer bewustwording en begrip in de hele stad te creëren. Een gemeenschap waarin dementie wordt geaccepteerd, waarin mensen dementie kunnen herkennen en hiermee om kunnen gaan. Hoe herken je iemand met dementie? Hoe ga je om met mensen die verward gedrag vertonen en misschien wel dementerend zijn? 

Wat is dementie

Dementie is een verzamelnaam voor meer dan 50 ziekten. De ziekte van Alzheimer is de bekendste. Bij dementie verwerken de hersenen informatie niet goed meer. Dit komt doordat de zenuwcellen en / of de verbinding tussen de zenuwcellen kapotgaan. 1 op de 5 mensen krijgt dementie. Hoe ouder, hoe groter de kans op dementie.

Verwachte groei dementie in Arnhem

In de gemeente Arnhem wonen 2.025 mensen met dementie, waarvan ongeveer 1.300 thuis. Het aantal mensen met dementie zal, onder andere als gevolg van de vergrijzing, in de toekomst stijgen. Voor Arnhem is de verwachting dat er in 2030 ongeveer 2.700 inwoners zijn met dementie. Niet alleen het aantal 65-plussers groeit. Maar ook het aantal 80- en 90-jarigen groeit enorm. Hierdoor stijgt het aantal Arnhemmers met dementie de komende jaren flink. Maar we zien ook dat steeds meer jongere mensen dementie krijgen. Daar moeten we als stad op voorbereid zijn. 

In Arnhem hebben we daarom al mooie stappen gemaakt om een dementievriendelijke gemeente te worden. Hieronder leest u daarover meer informatie.

Partner van het Netwerk Dementie Arnhem en omstreken

Sinds 2019 zijn we als gemeente aangesloten bij het Netwerk Dementie Arnhem en omstreken (NDAO). Dit netwerk biedt goede ondersteuning en zorg aan mensen met dementie en aan hun naasten. Het is een samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten. Het netwerk is actief in de gemeenten Arnhem, Overbetuwe, Rheden / Rozendaal, Lingewaard en Renkum.

Training Samen Dementievriendelijk

Samen met Netwerk Dementie Arnhem en omstreken (NDAO) en Alzheimer Nederland wordt op 18 oktober de gratis training 'Samen Dementievriendelijk' aangeboden. Ga voor meer informatie en aanmelden naar de webpagina Training Samen Dementievriendelijk.

Voor welzijns- en maatschappelijke organisaties, politie, supermarkten, zorgaanbieders, vrijwilligers en buurtinitiatieven is het ook mogelijk om een besloten training op locatie te laten organiseren. Wilt u meer informatie of een besloten training aanvragen? Neem dan contact op met Willeke van Aken, belangenbehartiger en trainer bij Samen Dementievriendelijk/ Alzheimer Nederland, via e-mailadres w.vanaken@alzheimervrijwilliger.nl.

Panelonderzoek

We hebben samen met GGD Gelderland-Zuid, GGD Gelderland-Midden, GGD Noord- en Oost Gelderland en Alzheimer Nederland een panelonderzoek uitgevoerd over dementievriendelijke gemeente vanuit het perspectief van inwoners. De resultaten van dit panelonderzoek zijn samengevat in een feitenoverzicht op de website van de GGD. We gaan deze resultaten vertalen naar de Arnhemse situatie.

Dementiescan

Alzheimer Nederland stimuleert gemeenten om dementievriendelijk te worden en ondersteunt gemeenten bij bijvoorbeeld de dementiescan. De dementiescan is een online vragenlijst, waarmee gemeenten zicht krijgen op hoe dementievriendelijk een gemeente is. Een soort nulmeting. Een nulmeting is een eerste meting van de huidige situatie. In de komende periode wordt de dementiescan voor Arnhem ingevuld. Uit deze scan komen ideeën waar we mee aan de slag zouden kunnen gaan.

De Geheugensteun in Arnhem

De Geheugensteun is een centraal punt in Arnhem waar informatie over dementie samenkomt. U kunt hier terecht voor: 

  • Een uitgebreide boekencollectie over dementie en andere geheugenproblemen.
  • Een overzicht van lokale organisaties en initiatieven die ondersteunen bij dementie.
  • Een luisterend oor en persoonlijk advies tijdens het inloopspreekuur (iedere dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur).
  • Samenkomen met lotgenoten en ervaringen delen tijdens het maandelijkse Alzheimer Café (iedere 3e dinsdag van de maand van 19.00 tot 21.00 uur).

De Geheugensteun is gevestigd in Rozet Presikhaaf, Laan van Presikhaaf 7, 6826 HA Arnhem (MFC Presikhaven). Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mailadres geheugensteun@rozet.nl.

Regionale campagnefilm: Herken je me nog?

Een dementievriendelijke beweging begint dus bij meer bewustwording en begrip. Daarom is samen met andere regiogemeenten de film ‘Herken je me nog?’ gemaakt. Bekijk de video ‘Herken je me nog?’ via YouTube.