Aanmelden evenementenkalender

Om verzekerd te zijn van een reservering op de evenementenkalender, kunnen organisatoren tussen 1 oktober en 1 november een vooraankondiging doen van hun evenement.

Om een goed beeld te krijgen welke evenementen er in het komende jaar plaats zullen vinden, kunnen organisatoren jaarlijks tussen 1 oktober en 1 november een vooraankondiging doen voor hun vergunningsplichtige evenement. Zo wordt snel duidelijk of er een eventuele samenloop van evenementen is en kan er in een vroeg stadium bemiddeld worden bij deze eventuele concurrerende aanvragen. Ook wordt de inzet van hulpdiensten gebaseerd op basis van de aangemelde (en bevestigde) evenementen.
 
In de maanden november en december worden alle aanmeldingen geïnventariseerd. Bij concurrerende aanvragen op locatie en datum wordt er contact opgenomen met de organisatoren. Dat doen we ook als er teveel aanmeldingen zijn voor een locatie. Er wordt dan in overleg gezocht naar oplossingen. Voor een kleinschalig, meldingsplichtig evenement hoeft u geen vooraankondiging te doen.
 
Rond eind december wordt de kalender definitief gemaakt. Alle aangemelde evenementen krijgen dan een reservering, waarmee ze zeker zijn van een datum en locatie voor hun evenement.

Aanvraagformulier vooraankondiging evenement

Voor het indienen van een vooraankondiging van uw vergunningsplichtige evenement vult u het formulier Vooraankondiging evenement 2022 (pdf, 338 kB) in. Als u meerdere evenementen organiseert, dient u voor elk evenement een aparte vooraankondiging in te vullen. 

Organisatoren die geen vooraankondiging hebben ingediend vóór 1 november 2021 lopen het risico dan hun evenement geen doorgang kan vinden omdat voorrang wordt gegeven aan evenementen die wel vooraf zijn aangekondigd en bevestigd. 

Evenementenvergunning blijft nodig

Een plek op de evenementenkalender betekent niet automatisch een vergunning. Voor elk evenement moet binnen de indieningstermijnen een evenementenvergunning of -melding worden aangevraagd. 
 
De uiterlijke indieningstermijnen zijn:
•    8 werkdagen voorafgaand aan een meldingsplichtig evenement 
•    8 weken voorafgaand aan een vergunningsplichtig evenement 
U kunt niet eerder een melding doen of vergunning aanvragen dan 4 maanden voorafgaand aan het evenement. 

Meer informatie

Mocht u nog specifiek vragen hebben over de evenementenkalender, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen via evenementenkalender@arnhem.nl