Beroepsvaart

Met beroepsvaart bedoelen we vrachtschepen en cruiseschepen, waarbij we de cruiseschepen onder verdelen in dagpassagiersschepen en hotelschepen.

Kaart Arnhemse havens

Kaart Arnhemse havens

Bevaarbaarheid

De los- en laadplaatsen zijn te bereiken voor vaartuigen tot  klasse Vb

Lengte, breedte en diepte

De haven van Malburgen heeft een lengte van ruim 1500 meter en is in breedte variërend van 70 tot 200 meter en heeft een diepte van circa 3 meter bij een gemiddelde rivierstand.
De diepte langs de Nieuwe Kade en Rijnkade is ongeveer 2,80 meter bij gemiddelde rivierstand.

Losplaatsen

De haven van Malburgen heeft circa 500 meter kadelengte met los- en laadplaatsen met een laadhoogte van 13 + NAP.