Busbaanontheffing

Een busbaanontheffing geeft taxibedrijven de mogelijkheid om over de busbaan te rijden.

In uitzonderlijke gevallen geldt dit ook voor transportbedrijven voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen. Bij de gemeente Arnhem kunt u hiervoor ontheffing aanvragen. De ontheffing wordt voor 5 jaar verleend. De ontheffing wordt niet gegeven of weer ingetrokken als blijkt dat de verkeersveiligheid in gevaar komt.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van uw aanvraag door de gemeente kunt u vinden in de legesverordening 2024. Voor een verlenging of wijziging worden ook kosten in rekening gebracht.

Ook in geval van weigering moet u een deel van de leges betalen. De leges betreffen namelijk het in behandeling nemen van uw aanvraag.

Aanvragen

U kunt hier een nieuwe busbaanontheffing aanvragen.

Busbaanontheffing aanvragen

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing die de gemeente heeft genomen over uw eigen aanvraag of over de aanvraag van iemand anders, waar u rechtstreeks bij betrokken bent, kunt u bezwaar maken.