Ontheffing verkeersregels

Als u met uw voertuig moet rijden of parkeren op een plek waar dat niet mag, of op een andere manier de Wegenverkeerswetgeving moet overtreden, heeft u een Ontheffing van de Verkeersregels nodig.

Met een Ontheffing van de Verkeersregels kan er voor bepaalde verkeerstekens en verkeersregels die een gebod of een verbod inhouden, een ontheffing worden verleend. Bijvoorbeeld voor het overtreden van een parkeerverbod tijdens een verhuizing, of voor het overtreden van een inrijverbod of geslotenverklaring ten behoeve van het laden en lossen. 

Een ontheffing verkeersregels vraagt u aan voor een periode van maximaal 3 jaar (zie voor de aanvraag onder tabblad Aanvraag).

Heeft u een tijdelijke ontheffing nodig (maximaal 6 maanden)? Dan kunt u deze aanvragen bij het Parkeerbedrijf.

Kosten

De leges per aanvraag staan vermeld in de Legesverordening 2019. Ook in geval van weigering moet u leges betalen. De leges betreffen namelijk het in behandeling nemen van uw aanvraag.

Aanvraag

Ontheffing verkeersregels

Heeft u een tijdelijke ontheffing nodig (maximaal 6 maanden)? Dan kunt u deze aanvragen bij het Parkeerbedrijf.

Vragen?

Neem contact op met de Afdeling Vergunning en Handhaving van de gemeente Arnhem via het contactformulier of telefoonnummer 0900-1809.

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie