Ontheffing verkeersregels

Als u met uw voertuig moet rijden of parkeren op een plek waar dat niet mag, of op een andere manier de Wegenverkeerswetgeving moet overtreden, heeft u een Ontheffing van de Verkeersregels nodig.

Met een ontheffing van de verkeersregels kan er voor bepaalde verkeerstekens en verkeersregels die een gebod of een verbod inhouden, een ontheffing worden verleend. Bijvoorbeeld voor het overtreden van een parkeerverbod tijdens een verhuizing, of voor het overtreden van een inrijverbod of geslotenverklaring ten behoeve van het laden en lossen. 

Korte ontheffing

Een korte ontheffing vanaf 1 dag tot maximaal 6 maanden vraagt u aan bij het Parkeerservicebureau. 

Het Parkeerservicebureau is telefonisch bereikbaar via 026-3775900, via parkeerservicearnhem@p1.nl of via de webshop. Uw 'papieren product' zoals een dagontheffing kunt u ophalen bij de balie Parkeerservicebureau Arnhem, Langstraat 10, 6811 JA Arnhem. U vindt meer informatie over de vrije inloopuren en de mogelijkheid om een afspraak te maken op de contactpagina van P1.

Langdurige ontheffing

Een langdurige ontheffing van de verkeersregels voor de periode van 6 maanden of langer (maximaal 3 jaar) vraagt u aan via onderstaande paarse button. Bij de aanvraag dient u een toe te lichten waarom u de ontheffing nodig heeft.

Langdurige ontheffing verkeersregels aanvragen 

Kosten

  • Een langdurige ontheffing van de verkeersregels kost € 282. 
  • Een verlenging of wijziging van een bestaande ontheffing kost € 93. 

Ook in geval van weigering moet u de leges betalen. U betaalt namelijk voor het in behandeling nemen van uw aanvraag.