Verkeersbrigadiers en evenementenverkeersregelaars

Verkeersbrigadiers en evenementenverkeersregelaars worden aangesteld om het verkeer op bepaalde tijden en plaatsen in goede banen te leiden. Dit is ter ondersteuning van de politie.

Aanstelling nodig?

De korpschef van de politie is verantwoordelijk voor de opleiding/instructie van de verkeersbrigadiers en evenementenverkeersregelaars. De burgemeester is verantwoordelijk voor hun aanstelling.

Belangrijk om te weten

Evenementenverkeersregelaars worden aangesteld voor maximaal 1 jaar en niet meer voor 1 evenement. De aanstellingsperiode staat gelijk aan de geldigheidsperiode van de afgegeven instructieverklaring van de politie. De aanstellingspas voor evenementenverkeersregelaars is vervallen.

Kosten

De leges bedragen € 82 per aanvraag. Ook in geval van weigering moet u leges betalen. De leges betreffen namelijk het in behandeling nemen van uw aanvraag.

Aanvragen

Online aanvragen

Bij de aanvraag zijn de volgende bijlagen vereist:
  • Voor een aanstelling tot verkeersbrigadier zijn dat:
    • Een document waaruit blijkt dat de opleiding met succes is afgerond;
    • Indien minderjarig, een verklaring van ouders of voogd waaruit hun toestemming blijkt.
  • Voor een aanstelling tot evenementenverkeersregelaar voor bepaalde tijd is dat:
    • Een afschrift van de door de politie afgegeven instructieverklaring.

De verwerking van uw aanvraag duurt 2 tot 6 weken. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de Afdeling Vergunning en Handhaving via het contactformulier of telefoonnummer 0800-1809.