3-30-300 regel

Bomen zijn niet alleen mooi en goed voor onze gezondheid, maar ze helpen ons om beter voorbereid te zijn op het veranderende klimaat. Ze dragen bij aan het verminderen van hittestress en wateroverlast. En bomen zijn goed voor de biodiversiteit, denk aan vogels, bijen en vlinders. Met de 3-30-300 regel kunnen we zien of er genoeg groen en bomen zijn.
We willen een gelijke verdeling van bomen en groen in alle wijken van Arnhem. Door de 3-30-300 regel toe te passen, bouwen we aan een stad die zich goed aanpast aan het klimaat en waarin alle inwoners gezond kunnen leven.

Wat is de 3-30-300 regel?

De 3-30-300-regel helpt ons om te zien of er genoeg groen en bomen zijn in de stad voor een gezonde leefomgeving. Een gezondere leefomgeving gaat bijvoorbeeld over meer ruimte voor bewegen of sporten en een goede luchtkwaliteit voor een betere fysieke gezondheid. Maar ook over speelmogelijkheden of ontspanning in het groen die zorgen voor een betere geestelijke gezondheid. Dit gebeurt aan de hand van 3 punten waar we op letten:

  • 3-regel: dicht bij elke woning, school of werkplek staan minimaal 3 volwassen bomen.
  • 30-regel: elke buurt heeft minstens 30% boomkronen en daardoor schaduw. En dat zorgt voor een koelere buurt.
  • 300-regel: vanuit iedere woning, school of werkplek is er binnen 300 meter een parkje waar je kunnen verblijven en recreëren.

Hoe staat Arnhem er nu voor?

De resultaten uit het onderzoek naar de 3-30-300 regel geven aan dat een deel van Arnhem hier nog niet aan voldoet. Er zijn vooral wat uitdagingen op het gebied van bomen (3 en 30 onderdeel). Dat heeft verschillende oorzaken:

  • Soms staan er te weinig bomen.
  • Het komt voor dat er wel genoeg bomen staan, maar dat deze nog heel jong en dus klein zijn.
  • Er is een kleine boomsoort geplaatst.
  • De omstandigheden van de plek waarop de boom groeit zijn niet goed.

Voor de 300-regel geldt dat het grootste deel van Arnhem voldoet. Onder ander de woonwijk en bedrijventerrein het Broek, Klarendal en Kronenburg en de directe omgeving daarvan. Hier zijn niet genoeg groenvoorzieningen op korte afstand aanwezig. Dit betekent dat bewoners veel moeite moeten doen om in een groene omgeving te kunnen ontspannen. 

Wat gaan we doen?

Omdat we steeds meer te maken krijgen met het veranderende klimaat en er nog veel woningen bijgebouwd moeten worden, vinden we dat Arnhem in de toekomst op alle onderdelen van de regel een voldoende moet scoren. Op sommige plekken is de oplossing daarvoor simpel. Jonge bomen moeten nog groeien en gaan over enkele jaren vanzelf als volwassen boom “mee doen” in de 3 en de 30-regel. Daarnaast zijn er middelen beschikbaar gesteld (onder andere bomenfonds en klimaatadaptatiefonds) om in de komende jaren kansen te grijpen om in steeds meer gebieden aan de 3-30-300 regel te voldoen. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan bij de Groen van Prinstererstraat. In deze straat gingen bewoners met een idee om hun straat te vergroenen naar de gemeente en hebben we samen gekeken hoe de straat mooier maar vooral ook groener en klimaatadaptiever gemaakt kon worden. Om daarna het plan uit te voeren.