Bereikbaarheid

 • Wegwerkzaamheden

  We werken aan het beheer en onderhoud van wegen en fietspaden. Jaarlijks worden er wegwerkzaamheden uitgevoerd, meestal gaat het dan om asfalteren.

 • Milieuzone

  In het centrum van Arnhem geldt een milieuzone voor sterk vervuilende voertuigen die op diesel rijden. Het gaat om vrachtauto's, personenauto's en ook om bestelauto's.

 • Gladheidsbestrijding

  Bij gladheid strooien we in 3 fases. De bruggen, belangrijke verkeersaders, busbanen en onder andere het centrumgebied strooien we bij verwachte gladheid als eerst. Daarna volgen belangrijke wijkontsluitingen, steile wijkstraten en voetgangersvoorzieningen.

 • Zero-emissiezone

  Arnhem voert vanaf 2026 een zero-emissiezone in. Dat betekent dat in een groot deel van de binnenstad alleen nog bestel- en vrachtwagens mogen komen die geen CO2 uitstoten. Voertuigen zonder uitstoot zijn elektrisch of rijden op waterstof.