Bereikbaarheid

  • Wegwerkzaamheden

    We werken aan het beheer en onderhoud van wegen en fietspaden. Jaarlijks worden er wegwerkzaamheden uitgevoerd, meestal gaat het dan om asfalteren.

  • Milieuzone

    In het centrum van Arnhem geldt een milieuzone voor sterk vervuilende voertuigen die op diesel rijden. Het gaat om vrachtauto's, personenauto's en ook om bestelauto's.

  • Gladheidsbestrijding

    Bij gladheid strooien we in 3 fases. De bruggen, belangrijke verkeersaders, busbanen en onder andere het centrumgebied strooien we bij verwachte gladheid als eerst. Daarna volgen belangrijke wijkontsluitingen, steile wijkstraten en voetgangersvoorzieningen.