Milieuzone

In het centrum van Arnhem geldt een milieuzone voor sterk vervuilende voertuigen die op diesel rijden. Het gaat om vrachtauto's, personenauto's en ook om bestelauto's.

De Arnhemse milieuzone geldt alleen voor voertuigen die op diesel rijden. Er wordt gekeken naar de 'emissieklasse' van een vrachtauto, bestelauto of personenauto. De emissieklasse geeft aan hoeveel de auto uitstoot aan vervuilende stoffen. Hoe hoger het cijfer, hoe schoner het voertuig. 

Borden

De emissieklasse staat ook op het verkeersbord bij een milieuzone. In Arnhem ziet u milieuzone-verkeersborden met onderborden. Op de onderborden staat een groen bolletje met het getal 4 erin. Met emissieklasse 4 of hoger mag u de milieuzone inrijden. Voor vrachtverkeer geldt emissieklasse 6 of hoger. 

Milieuzone borden
Afbeeldingen: Voorbeelden verkeersborden milieuzone

Kentekencheck

Controleer of u met uw voertuig de Arnhemse milieuzone in mag. Gebruik hiervoor de kentekencheck van www.milieuzones.nl, de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Grenzen van de zone op de kaart 

Door onderhoud is de milieuzone kaart van maandag 18 t/m woensdag 20 maart 2024 niet tot slecht beschikbaar.

De milieuzone omvat de Arnhemse singels, het Nieuwe Plein en de hoge Rijnkade en alles wat erbinnen ligt. Het Airborneplein valt erbuiten. Ook de Lage Kade valt erbuiten. Op de milieuzone kaart  is de begrenzing aangegeven.

Voldoet uw auto of vrachtauto niet?

Dan moet u de milieuzone mijden. Anders krijgt u een boete van € 110 (personenauto's en bestelauto's) of € 280 (vrachtauto's). Handhaving van de zone gebeurt met een digitaal camerasysteem. In sommige gevallen kunt u een ontheffing aanvragen. 

Zero-emissiezone

Arnhem voert vanaf 2026 ook een zero-emissiezone in. Dat betekent dat in een groot deel van de binnenstad alleen nog bestel- en vrachtwagens mogen komen die geen CO2 uitstoten. Lees meer over de invoering van de zero-emissiezone.