Milieuzone

In het centrum van Arnhem geldt een milieuzone voor sterk vervuilende voertuigen die op diesel rijden. Het gaat om vrachtauto's, personenauto's en ook om bestelauto's.

In verschillende Nederlandse steden bestaan milieuzones, met elk hun eigen regels. De landelijke overheid heeft er meer eenheid in aangebracht. Zo wordt het voor de weggebruiker duidelijker. Daarom zijn er in Arnhem ook een paar dingen veranderd. 

De uitstoot van uw auto 

De Arnhemse milieuzone geldt alleen voor voertuigen die op diesel rijden. Er wordt gekeken naar de "emissieklasse" van een auto. De emissieklasse geeft aan hoeveel de auto uitstoot aan vervuilende stoffen. Hoe hoger het cijfer, hoe schoner het voertuig. 

Borden

De emissieklasse staat ook op het verkeersbord bij een milieuzone. In Arnhem ziet u milieuzone-verkeersborden met onderborden. Op de onderborden staat een groen bolletje met het getal 4 erin. Met emissieklasse 4 of hoger mag u de milieuzone inrijden. Vanaf 1 januari 2022 geldt voor vrachtverkeer emissieklasse 6 of hoger. 

Milieuzone borden

Voorbeelden verkeersborden milieuzone

Kenteken-check

Controleer of u de Arnhemse milieuzone nog in mag. U gebruikt hiervoor de kenteken-check van www.milieuzones.nl, de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Grenzen van de zone 

De milieuzone omvat de Arnhemse singels, het Nieuwe Plein en de hoge Rijnkade en alles wat erbinnen ligt. Het Airborneplein valt erbuiten. Ook de Lage Kade valt erbuiten. Op de milieuzone kaart  is de begrenzing aangegeven.

Voldoet uw auto niet?

Dan moet u de milieuzone mijden anders krijgt u een boete van € 100 (personenauto's en bestelauto's) of € 250 (vrachtauto's). Handhaving van de zone gebeurt met een digitaal camerasysteem. In sommige gevallen kunt u een ontheffing aanvragen.