Ontheffing milieuzone vrachtverkeer

De binnenstad van Arnhem heeft een milieuzone voor vrachtverkeer en personenauto's op diesel. Vrachtwagens (maximum massa meer dan 3500 kg) die worden aangedreven door een dieselmotor met een te hoge uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide (euronorm lager dan IV) mogen deze milieuzone niet in. Moet u met een dergelijke vrachtwagen toch in het centrum zijn, dan kunt u mogelijk een ontheffing krijgen.

Lees meer over de Arnhemse milieuzone.

U moet zelf controleren of uw vrachtwagen minimaal voldoet aan de Euro IV-norm of hoger. Dit kan op www.rdw.nl. De gemeente controleert dit niet. Let op! Vraag een dagontheffing aan voordat u de milieuzone in rijdt. Doet u dit niet, dan krijgt u een boete. Ontheffingen kunnen niet achteraf worden aangevraagd.

Let op: heeft u een ontheffing voor het inrijden van het voetgangersgebied? U heeft dan niet automatisch een ontheffing voor de milieuzone. Als uw vrachtwagen niet aan de Euro IV-norm voldoet, moet u hiervoor apart een ontheffing aanvragen.

Drie soorten ontheffingen

Voor vrachtwagens die niet aan de Euro IV -norm voldoen zijn er drie soorten ontheffingen: 

 • landelijke ontheffingen voor bijzondere voertuigen
 • dagontheffingen (maximaal 12 keer per jaar per kenteken)
 • langdurige ontheffingen

Landelijke ontheffing

Bijzondere voertuigen, zoals brandweervoertuigen, kermiswagens, verhuiswagens, kraanwagens enzovoorts kunnen digitaal een landelijke ontheffing aanvragen via www.rvo.nl. Dit is een landelijk loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Meer informatie hierover vindt u ook op www.milieuzones.nl.

Dagontheffing

Per kenteken kan voor maximaal 12 dagen per jaar een dagontheffing voor vrachtwagens worden aangevraagd. Een dagontheffing voor de milieuzone kost € 36,-. Een aanvraag voor meerdere aaneengesloten dagen geldt als één aanvraag en kost dus 1x € 36,-. Deze dagen worden echter wél meegeteld in het kader van het maximum aantal dagen. 

Online aanvragen dagontheffing

Langdurige ontheffingen

Langdurige ontheffingen zijn bedoeld voor marktondernemers die in het bezit zijn van een marktvergunning, voor ondernemers die binnen een jaar een nieuwe schonere vrachtwagen aan gaan schaffen en voor ondernemers die op grond van bedrijfseconomische overwegingen niet kunnen investeren in een nieuwe schonere vrachtwagen (hardheidsclausule).

Kosten en procedure

Langdurige ontheffingen gelden maximaal 1 jaar. Langdurige ontheffingen voor marktkooplieden kosten € 36,-. Andere langdurige ontheffingen vragen meer tijd om te beoordelen en kosten daarom € 282,-. Verlenging of wijziging van een reeds verleende ontheffing kost € 93,-.

Voor een langdurige ontheffing zijn de volgende gegevens nodig:

 • uw inloggegevens als ondernemer bij de gemeente Arnhem (facturering)
 • uw kenteken
 •  documenten waarin is onderbouwd waarom u een ontheffing nodig heeft, zoals
  • bewijsstukken met betrekking tot een nieuw aan te schaffen vrachtwagen (offerte b.v.)
  • informatie over uw financiële positie, wanneer u een beroep wilt doen op de hardheidsclausule (bijvoorbeeld een accountantsverklaring, jaarcijfers van  afgelopen twee jaar)
  • een  bewijs van deelname warenmarkt (wanneer u een marktondernemer bent)

Online aanvragen

Bezwaar

Als aanvrager kunt u bezwaar maken tegen onze beslissing over de ontheffing milieuzone. Het bezwaarschrift moet uiterlijk 6 weken na dagtekening van het besluit worden ingediend.

Vragen?

U kunt contact opnemen met de Afdeling Vergunning en Handhaving Openbare Ruimte van de gemeente Arnhem via het contactformulier of via telefoonnummer 0900-1809.

Uitgelicht

Mag uw voertuig in de milieuzone?

Dieselpersonenauto's van ná 1 januari 2005 mogen in de milieuzone. Check de datum eerste toelating bij het RDW.

Bezoek de site
Uw Reactie
Uw Reactie