Ontheffing milieuzone vrachtverkeer

Met emissieklasse 6 of hoger mag vrachtverkeer met een dieselmotor de milieuzone inrijden. Vrachtverkeer met een emissieklasse 5 of lager mogen de zone niet in.  

Kenteken-check

Controleer of u de Arnhemse milieuzone nog in mag. U gebruikt hiervoor de kenteken-check van www.milieuzones.nl , de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Ontheffingen

Moet u met een vrachtauto met emissieklasse 5 of lager toch in het centrum van Arnhem zijn, dan kunt u mogelijk een ontheffing krijgen. Vraag een (dag)ontheffing aan voordat u de milieuzone in rijdt. Doet u dit niet, dan krijgt u een boete. Ontheffingen kunnen niet achteraf worden aangevraagd.

Dagontheffing

Een dagontheffing kan door iedereen worden aangevraagd voor alle soorten dieselauto's met een emissieklasse 3 of lager of vrachtverkeer met een emissieklasse 5 of lager. U kunt voor maximaal 12 dagen per jaar per kenteken een dagontheffing aanvragen. Een dagontheffing voor de milieuzone kost € 36 en is geldig voor één kalenderdag die begint om 0.00 uur en eindigt om 06.00 uur de volgende dag (maximaal 30 uur). 

Een aanvraag voor meerdere aaneengesloten dagen geldt als één aanvraag en kost dus 1x € 36. Deze dagen worden wel meegeteld in het kader van het maximum aantal dagen. Vraagt u een ontheffing aan op de dag dat u deze nodig hebt? De ontheffing is geldig vanaf het betaalmoment via de website, dus niet met terugwerkende kracht.

Dagontheffing aanvragen

Landelijke ontheffing

De volgende voertuigen kunnen een landelijke ontheffing aanvragen die geldt voor alle Nederlandse milieuzones: 

  • kermis- en circusvrachtauto’s 
  • vrachtauto’s voor exceptioneel transport 
  • verhuisauto’s 
  • vrachtauto’s met een laadkraan met een hefvermogen van 35 tonmeter of meer, en met een datum van eerste toelating van 12 jaar of jonger.

Deze ontheffingen worden verleend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Langdurige ontheffingen

In bijzondere gevallen kan een ontheffing worden aangevraagd op grond van de hardheidsclausule. Deze ontheffingsmogelijkheid is bedoeld voor individuele schrijnende gevallen. Om hiervoor in aanmerking te komen, is het van belang dat in de aanvraag goed wordt onderbouwd:

  • Waarom is het voor u noodzakelijk om in de milieuzone te zijn en waarom is het voor u niet mogelijk om van dagontheffingen gebruik te maken. Indien u marktondernemer in het centrum bent, is een bewijs van deelname aan de warenmarkt nodig.
  • Waarom is het voor u nu financieel niet mogelijk om een ander voertuig aan te schaffen (met bewijsstukken).
  • Wanneer is het voor u wel mogelijk om een ander voertuig aan te schaffen.

  
Kosten en procedure

Een langdurige ontheffing kost € 282. Deze ontheffing wordt afgegeven voor maximaal 3 jaar. Verlenging of wijziging van een reeds verleende ontheffing kost € 93.

Langdurige ontheffing aanvragen

Bezwaar

Als aanvrager kunt u bezwaar maken tegen onze beslissing over de ontheffing milieuzone. Het bezwaarschrift moet uiterlijk 6 weken na dagtekening van het besluit worden ingediend.