Wegwerkzaamheden

De gemeente Arnhem werkt aan het beheer en onderhoud van wegen en fietspaden. Jaarlijks worden er wegwerkzaamheden uitgevoerd, meestal gaat het dan om asfalteren.

Op Bereikbaar Gelderland (zie de kaart hieronder) vindt u een actueel overzicht van de wegwerkzaamheden op alle wegen in en rondom Arnhem. U kunt eventueel de gewenste periode wijzigen door dit linksboven in het kaartscherm te wijzigen.

Kaart met wegwerkzaamheden 

Slim op weg

 

Herinrichting Apeldoornseweg 

Aannemer Heijmans is begonnen met de grootscheepse aanpak van de Apeldoornseweg. Deze belangrijke verkeersader in Arnhem is dringend aan onderhoud toe. De riolering en het asfalt zijn aan de beurt voor groot onderhoud. Omdat de weg daarvoor helemaal op de schop moet, willen we meteen ook een aantal andere verbeteringen doorvoeren. Denk bijvoorbeeld aan de fietspaden, de bushaltes, het groen en de parkeerplaatsen. Ook willen we maatregelen nemen om de wateroverlast die er op gezette tijden langs het park is, in te perken. Kijk hier voor gedetailleerde info.

B.P. van Verschuerstraat tijdelijk afgesloten

De B.P. van Verschuerstraat achter de voormalige ambachtsschool (Avenue 1895) wordt van 29 april tot 1 september op werkdagen tussen 06.00 - 17.00 uur afgesloten. Het bouwverkeer kruist op deze straat met (brom)fietsers waardoor onveilige situaties ontstaan. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Voetgangers en omwonenden kunnen wel gebruik blijven maken van de straat. Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen de werkzaamheden zijn afgerond.

Nieuw asfalt deel Rosendaalseweg

Er komt een nieuwe laag asfalt op een deel van de Rosendaalseweg tussen de Middenweg en de A12. Ook de stoep en het fietspad worden vernieuwd. De werkzaamheden worden van  15 april tot en met 8 mei in 3 fases uitgevoerd.

Herinrichting Gele Rijders Plein

Aan de kant van de Looierstraat wordt het Gele Rijders Plein opnieuw ingericht. Als eerste wordt het riool van de Looierstraat naar het Willemsplein vervangen. Daarna wordt een groen plein met zitmogelijkheden aangelegd. Ook wordt de huidige bestrating vervangen. Uiterlijk 19 april 2019 moeten de werkzaamheden klaar zijn. 

Opknapbeurt tegelwerk Airborneplein

Het tegelwerk in de fietstunnels van het Airborneplein krijgt een opknapbeurt. Het Airborneplein staat ook  wel bekend als de 'Berenkuil'. Het bedrijf Van Milt restaurateurs voert het werk uit, in opdracht van de gemeente. Het tegelwerk in de tunnels is onderdeel van het totale monument. Van dit monument hebben we vorig jaar de muren gerenoveerd en nu zijn de tegels in de fietstunnels aan de beurt.

Wegwerkzaamheden Roermondsplein

De werkzaamheden bij het Roermondsplein en de Oude Kraan zijn zo goed als klaar. Wel staat nog een aantal kleine restwerkzaamheden op de planning. De Oude Kraan is, komende vanuit de Willemstunnel, alleen nog maar bereikbaar via Onderlangs. Dat wordt dus even iets doorrijden en dan drie maal rechtsaf. De winkels en woningen langs de Oude Kraan zijn vanuit Oosterbeek ook bereikbaar via deze koppelweg tussen Oude Kraan en Onderlangs. Dit geldt ook voor automoblisten die willen parkeren op de Blauwe Golven. Het bord 'Navigatie uit' wordt verwijderd als de nieuwe situatie op de verschillende navigatiesystemen is aangepast.
 

 

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie