Wegwerkzaamheden

We werken aan het beheer en onderhoud van wegen en fietspaden. Jaarlijks worden er wegwerkzaamheden uitgevoerd, meestal gaat het dan om asfalteren.

Op Bereikbaar Gelderland (zie de kaart hieronder) vindt u een actueel overzicht van de wegwerkzaamheden op alle wegen in en rondom Arnhem.

Kaart met wegwerkzaamheden 

Slim op weg

Nieuw asfalt Schipholplein

Door onderhoudswerkzaamheden komt er een nieuwe laag asfalt op het Schipholplein. De werkzaamheden zijn van maandag 17 juni 6.00 uur tot en met vrijdag 21 juni 18.00 uur.

Nieuw asfalt en riolering kruising Oranjewachtstraat/Eusebiusbinnensingel

Er wordt nieuwe riolering en een nieuwe laag asfalt aangelegd op de kruising Oranjewachtstraat/Eusebiusbinnensingel. De werkzaamheden starten op maandag 27 mei 2019 en zijn naar verwachting klaar op 5 juli 2019.

Herinrichting Apeldoornseweg 

Aannemer Heijmans is begonnen met de grootscheepse aanpak van de Apeldoornseweg. De riolering en het asfalt van deze belangrijke verkeersader zijn aan de beurt voor groot onderhoud. Omdat de weg daarvoor helemaal op de schop moet, voeren we meteen ook een aantal andere verbeteringen door. Denk bijvoorbeeld aan de fietspaden, de bushaltes, het groen en de parkeerplaatsen. Ook nemen we maatregelen om de wateroverlast die er op gezette tijden langs het park is, in te perken.

Werkzaamheden aan viaduct Cattepoelseweg/Apeldoornseweg

Vanaf 8 juli 2019 wordt het viaduct Cattepoelseweg/Apeldoornseweg opgeknapt. Het beton aan de onder- en bovenkant van het viaduct moet opgeknapt worden en dat kan het beste in de zomer worden uitgevoerd. Dan is er minder verkeer en wordt het gecombineerd met de afsluiting van de Apeldoornseweg.

B.P. van Verschuerstraat tijdelijk afgesloten

De B.P. van Verschuerstraat achter de voormalige ambachtsschool (Avenue 1895) wordt van 29 april tot 1 september op werkdagen tussen 06.00 - 17.00 uur afgesloten. Het bouwverkeer kruist op deze straat met (brom)fietsers waardoor onveilige situaties ontstaan. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Voetgangers en omwonenden kunnen wel gebruik blijven maken van de straat. Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen de werkzaamheden zijn afgerond.

Opknapbeurt tegelwerk Airborneplein

Het tegelwerk in de fietstunnels van het Airborneplein krijgt een opknapbeurt. Het Airborneplein staat ook wel bekend als de 'Berenkuil'. Het bedrijf Van Milt restaurateurs voert het werk uit, in opdracht van de gemeente. Het tegelwerk in de tunnels is onderdeel van het totale monument. Van dit monument hebben we vorig jaar de muren gerenoveerd en nu zijn de tegels in de fietstunnels aan de beurt.

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie