Rijnpark

Arnhem heeft de ambitie om tot 2040 16.000 woningen te bouwen. Rijnpark is een van de gebieden waar we meer huizen willen bouwen. Voor een deel van het bedrijventerrein geldt een voorkeursrecht. Dit betekent dat de komende 3 jaar alleen de gemeente gebouwen en/of grond kan kopen.

Nieuwe woningen

De grootste kansen voor woningbouw liggen in het gebied dat we Spoorzone Arnhem-Oost noemen. Bedrijventerrein Rijnpark is onderdeel van Spoorzone Arnhem-Oost. We zien op het bedrijventerrein mogelijkheden voor een combinatie van wonen en werken. Er is mogelijk ruimte om 7.000 nieuwe woningen te bouwen.

Eerste ontwikkelgebieden

Luchtfoto Rijnpark met deelgebied A en deelgebied B ingetekend. Zie tekst eronder voor meer uitleg.

De ontwikkelingen beginnen in 2 deelgebieden van Rijnpark. De luchtfoto hierboven geeft aan om welke delen het gaat. Deelgebied Noord en deelgebied Zuid liggen ingeklemd tussen het Arnhemse Broek, de Van Oldenbarneveldstraat en de Mercatorweg. Het gebied bevat een aantal kantoren, bedrijfshallen en een spooremplacement (opstelplaats). Er liggen geen woningen in het gebied.

We willen hier een aantrekkelijk woon-werkgebied van maken voor minimaal 2.400 woningen in een groene en veilige leefomgeving. Deze woningen combineren we met werkgelegenheid. We willen ook een fietsbrug tussen Rijnpark en Malburgen realiseren.

Voorkeursrecht gemeente 

We willen het gebied Rijnpark goed kunnen ontwikkelen. Met het voorkeursrecht voorkomen we dat er in het gebied kan worden gehandeld in gebouwen of grond. Als eigenaren willen vertrekken uit het gebied, dan kan de gemeente met het voorkeursrecht gebouwen of grond aankopen. Dit is dan niet mogelijk voor andere partijen. Verkopen is niet verplicht voor eigenaren. Maar als ze verkopen, dan kan dat alleen aan de gemeente zolang het voorkeursrecht geldt.

De gemeenteraad heeft op 29 maart 2023 besloten om een voorkeursrecht op het gebied Rijnpark te vestigen voor een periode van 3 jaar. De ingangsdatum is 31 maart 2023. U kunt de besluiten over het voorkeursrecht nalezen in ons Bestuurlijk Informatiesysteem. 

Contact

Als u nog verdere vragen heeft, dan kunt u deze mailen naar rijnpark@arnhem.nl