Nieuwe aanpak voor verkeer en vervoer

In het duurzaam mobiliteitsplan staat de nieuwe aanpak voor verkeer en vervoer beschreven. Deze aanpak is nodig, want als we zo doorgaan loopt het verkeer vast en wordt de leefbaarheid in onze wijken slechter.

Met het duurzaam mobiliteitsplan werken we aan een aanpak voor verkeer en vervoer. De stad blijft bereikbaar met de auto. Maar lopen, fietsen en het openbaar vervoer worden belangrijker. We willen graag wijken, winkel- en werkgebieden, waar ruimte is voor ontmoeting, bewegen en groen. En een veiligere omgeving, met schonere lucht en minder auto's op straat.

Bekijk de video op YouTube

De maatregelen in het kort

In het duurzaam mobiliteitsplan 2024-2040 beschrijven we meer dan 100 maatregelen die we de komende jaren willen uitvoeren om Arnhem bereikbaar, gezond en groen te houden. We leggen er hieronder een paar uit.

1. Fietsen en wandelen aantrekkelijker en veiliger

We maken fietsen en wandelen aantrekkelijker en veiliger door wegen opnieuw in te richten en nieuwe (doorfiets)routes aan te leggen. De nieuwe routes zijn veiliger met meer groen en ruimte voor fietser en voetganger. Fietsers kunnen zo snel van A naar B, bijvoorbeeld omdat het verkeerslicht langer en vaker groen is. Er komen nieuwe fietsbruggen. En we zorgen voor bewaakte fietsenstallingen op belangrijke locaties. Ze zijn gratis te gebruiken en hebben ruime openingstijden. Voor mensen die geen fiets hebben, of niet kunnen fietsen, bieden we ondersteuning.

2. Verbeteren openbaar vervoer

We verbeteren het openbaar vervoer met goede op- en overstappunten, zodat de trein of bus goed te combineren is met fietsen en lopen. Daarnaast voegen we nieuwe buslijnen toe. We willen een compleet netwerk waarmee elke wijk in Arnhem rechtstreeks verbonden is met een station of het centrum. Het netwerk wordt ook uitgebreid naar omliggende plaatsen met snelle en goede verbindingen. Waar het kan krijgt de bus vaker voorrang. 

3. Lagere snelheid voor auto’s

We richten, waar het kan, het autonetwerk in op lagere snelheden waardoor de stad veiliger en schoner wordt. We verminderen het aantal autorijstroken, zodat er meer ruimte komt voor meer fiets- en voetpaden en busbanen. Dit maakt het aantrekkelijker voor het doorgaand verkeer om om Arnhem heen te rijden, in plaats van er doorheen. 

4. Invoeren gereguleerd parkeren

De geparkeerde auto neemt in woonwijken veel ruimte in en dat wordt groter door groeiend autobezit. In een aantal wijken leidt dit nu al tot problemen qua overlast en leefbaarheid. Om de stad bereikbaar te houden moeten we het aantal auto’s verminderen. Eén van de manieren om dat voor elkaar te krijgen is het invoeren van gereguleerd parkeren waarbij bewoners een parkeervergunning kunnen aanvragen. We starten hiermee in wijken waar de overlast het grootst is. Hierbij is de eerste parkeervergunning (bijna) gratis. In het centrum blijft de huidige prijs hetzelfde. We beperken het aantal vergunningen per adres tot maximaal 2. Dit geldt alleen voor nieuwe bewoners. Voor bestaande bewoners komt een overgangsregeling.

5. Aantrekkelijke knooppunten voor parkeren en overstappen

We maken een netwerk van aantrekkelijke knooppunten aan de rand van het centrum en in de wijken. Hier kun je goedkoop parkeren en overstappen op openbaar vervoer of deel(bak)fietsen. Dit vermindert het aantal auto's in de stad. 

6. Extra distributiepunten voor winkels en horeca

Op strategische locaties voegen we extra distributiepunten voor goederen toe om het aantal bestelauto's en vrachtwagens in de stad te verminderen. Ook starten we met pakketpunten en een zero-emissiezone om het distributieverkeer schoner en efficiënter te maken. Dat heeft weer een positieve invloed op de verkeersveiligheid, bereikbaarheid, ruimtegebruik en leefbaarheid.

Samen met bewoners en organisaties

Dit is een enorme klus. Dat weten we. Je verandert niet zomaar hoe Arnhemmers van A naar B gaan. Of hoe spullen in de stad worden vervoerd. We moeten samenwerken om deze grote verandering in mobiliteit voor elkaar te krijgen. Bij het uitwerken van de plannen betrekken we zoveel mogelijk organisaties en bewoners van de wijken. En we gaan bewoners voor wie een alternatief voor de auto mogelijk is, steunen om hun eigen reisgedrag gezonder en duurzamer te maken. Met werkgevers gaan we in gesprek om te zien hoe we de duurzame bereikbaarheid van werklocaties kunnen verbeteren. We overleggen op tijd met de provincie, de overheid en het openbaar vervoer om alles goed te regelen.

Uitvoeren maatregelen

We pakken het stap voor stap aan, met maatregelen die elkaar versterken. Soms zijn maatregelen pijnlijk. We proberen maatregelen die minder ruimte geven aan de auto, tegelijk in te voeren met bijvoorbeeld nieuwe snelle fietsroutes en fietsparkeerplekken.

Meedenken over het plan

Arnhemmers hebben in 2023 in 2 rondes meegedacht over het duurzaam mobiliteitsplan. Hoe Arnhemmers konden meedenken, welke resultaten dat heeft opgeleverd en wat we hebben gedaan met de resultaten in het duurzaam mobiliteitsplan staat op Samenvatting participatie duurzaam mobiliteitsplan.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de nieuwe aanpak voor verkeer en vervoer? Neem dan contact op via mobiliteit@arnhem.nl.