Bijstandsuitkering voor jongeren van 18 tot en met 26 jaar

Ga je niet naar school? En heb je niet genoeg geld om voor jezelf te zorgen? Dan heb je misschien recht op een bijstandsuitkering.

Maak een afspraak met een medewerker van Werk en Inkomen

Samen bespreken jullie wat je kan doen om aan je toekomst te werken. Jouw talenten staan hierbij voorop. Voor het maken van een afspraak heb je DigiD nodig.

Afspraak maken

Meenemen naar de afspraak 

Voor het eerste gesprek heb je een geldig identiteitsbewijs nodig. Dat kan zijn:

 • een Nederlands paspoort,
 • een Nederlandse identiteitskaart
 • een verblijfsvergunning of de brief van de vreemdelingenpolitie waarin staat dat je in Nederland mag verblijven.

Een rijbewijs is in dit geval geen geldig legitimatiebewijs. 

Voorwaarden

Er gelden een aantal voorwaarden voor een bijstandsuitkering: 

 • Je moet 18 jaar of ouder zijn.
 • Je moet in Arnhem ingeschreven staan.
 • Je moet de Nederlandse of EU- nationaliteit hebben of een geldige verblijfsvergunning. 
 • Je moet voldoende Nederlands begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Op de pagina 'Wat is de taaleis bij een bijstandsuitkering?' is meer informatie te lezen. 

Je krijgt geen uitkering in de volgende gevallen:

 • Als je te veel inkomen of vermogen hebt.
 • Als je onderwijs volgt waarvoor studiefinanciering mogelijk is. Ook als je de studiefinanciering al hebt opgemaakt of deze om een andere reden niet meer ontvangt. 
 • Als je jouw studie hebt afgerond maar nog studiefinanciering ontvangt en/of nog ingeschreven staat voor een opleiding.
 • Als je in je houding en gedrag laat merken dat je niet van plan bent mee te werken aan je re-integratie.