Bijstandsuitkering voor jongeren van 18 tot en met 26 jaar

Ga je niet naar school? En heb je niet genoeg geld om voor jezelf te zorgen? Dan heb je misschien recht op een bijstandsuitkering.

Die uitkering krijg je niet gelijk. Je moet eerst 4 weken zelf op zoek naar een opleiding of betaald werk. Pas daarna heb je misschien recht op een uitkering.

Maak een afspraak met een medewerker van Werk en Inkomen

Samen bespreken jullie wat je kan doen tijdens de zoekperiode om aan je toekomst te werken. Jouw talenten staan hierbij voorop. De zoekperiode gaat in vanaf de datum dat je digitaal een afspraak hebt gemaakt. Voor het maken van een afspraak heb je DigiD nodig. 

Afspraak maken

Meenemen naar de afspraak 

Voor het eerste gesprek heb je een geldig identiteitsbewijs nodig. Dat kan zijn:

 • een Nederlands paspoort
 • een Nederlandse identiteitskaart
 • een verblijfsvergunning of de brief van de vreemdelingenpolitie waarin staat dat je in Nederland mag verblijven

Een rijbewijs is in dit geval geen geldig legitimatiebewijs. 

Tijdens het eerste gesprek wordt, aan de hand van jouw situatie, bepaald of de zoekperiode op jou van toepassing is. Je kunt dan niet gelijk een bijstandsuitkering aanvragen. Samen met de medewerker van Werk en Inkomen maak je afspraken over wat je moet doen tijdens de zoekperiode. Deze afspraken worden vastgelegd in een zoektijdbrief en krijg je mee naar huis. 

Na de zoekperiode

Ben je de afspraken nagekomen maar is het na 4 weken niet gelukt om een opleiding of betaald werk te vinden? Dan kun je een bijstandsuitkering aanvragen. De datum dat je je voor het eerst hebt aangemeld, telt dan als aanvraagdatum. Je maakt telefonisch opnieuw een afspraak met de medewerker van Werk en Inkomen. Tijdens deze afspraak wordt beoordeeld of je de afspraken bent nagekomen. Is dat niet het geval, dan wordt je aanvraag afgewezen.  

Voorwaarden

Er gelden een aantal voorwaarden voor een bijstandsuitkering: 

 • Je moet 18 jaar zijn.
 • Je moet in Arnhem ingeschreven staan.
 • Je moet de Nederlandse of EU- nationaliteit hebben of een geldige verblijfsvergunning. 
 • Je moet voldoende Nederlands begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Op de pagina 'Wat is de taaleis bij een bijstandsuitkering?' is meer informatie te lezen. 

Je krijgt geen uitkering in de volgende gevallen:

 • Als je te veel inkomen of vermogen hebt. . 
 • Als je onderwijs volgt waarvoor studiefinanciering mogelijk is. Ook als je de studiefinanciering al hebt opgemaakt of deze om een andere reden niet meer ontvangt. 
 • Als je jouw studie hebt afgerond maar nog studiefinanciering ontvangt en/of nog ingeschreven staat voor een opleiding.
 • Als je in je houding en gedrag laat merken dat je niet van plan bent mee te werken aan je re-integratie.