Toegankelijkheid

We besteden veel aandacht aan de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van de website. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Hiervoor hanteren we de digitale toegankelijkheidsstandaard EN 301 549 uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Toegankelijkheidsverklaring

Het toegankelijkheidslabel van www.arnhem.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Nalevingsstatus

Deze website is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd. Daarmee voldoet www.arnhem.nl gedeeltelijk aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Bekijk de volledige en officiële toegankelijkheidsverklaring.  

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een digitale toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over digitale toegankelijkheid?
Neem dan contact op via internet@arnhem.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.