Toegankelijkheid

De gemeente Arnhem besteedt veel aandacht aan de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van de website. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Hiervoor hanteren we de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.

Onderzoek

Medio 2020 is www.arnhem.nl door een derde partij onderzocht op deze criteria. Dit onderzoek is bijna afgerond en zal de basis vormen voor de verplichte verklaring van toegankelijkheid. 

Melding van ontoegankelijkheid

Heeft u om wat voor een reden dan ook geen toegang tot de informatie die u zoekt, laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren. Beschrijf in uw melding in ieder geval het probleem en neem de link naar de desbetreffende pagina op. 

Wij kunnen uw melding beter beoordelen als u erbij vermeldt:

  • welk besturingssysteem u gebruikt
  • welke browsersoftware u heeft
  • of u instellingen heeft aangepast
  • en of u hulpmiddelen gebruikt zoals schermlezer, schermvergrotingssoftware of spraakherkenningssoftware. 

Uw melding zal in onderzocht worden en u wordt op de hoogte gesteld van de beoordeling en eventueel de termijn waarin het wordt aangepast.