Wonen en milieu

 • Afval

  Op deze pagina vindt u informatie over afval scheiden, het inzamelen en het hergebruik van afval in Arnhem.

 • Opkoopbescherming

  Arnhem kent een grote druk op de woningmarkt. Steeds vaker hebben mensen moeite met het vinden van een betaalbare koopwoning. Om starters en andere woningzoekenden meer kans te geven op een koopwoning geldt in Arnhem een opkoopbescherming. Hierdoor mogen goedkope en middeldure koopwoningen na een aankoop niet meer worden verhuurd.

 • Reclamedrukwerk: ja of nee

  In Arnhem krijgt u alleen ongeadresseerd reclamedrukwerk als u een Ja-sticker op uw brievenbus plakt. Op deze manier gaan we papierverspilling tegen.

 • Woonoverlast

  U kunt woonoverlast ervaren van andere bewoners in uw wijk of straat. Bijvoorbeeld geluidsoverlast van buren, ernstig vervuilde tuinen en woningen, vervuiling door dieren, verloederde en vervallen panden, ernstige overlast van drugshandel, prostitutie, personen met verward gedrag of overlast vanuit een woning die wordt gebruikt door een zorgaanbieder.

 • Groenbeheer

  Hier vindt u informatie over hoe wij omgaan met bomen, invasieve exoten als de eikenprocessierups, ons maaibeleid en hoe u zelf uw buurt groener en klimaatbestendiger kunt maken.

 • Uw huis en het milieu

  Wij willen u graag helpen met het besparen van energie en het opwekken van hernieuwbare en duurzame energie.

Overige wonen en milieu