Van Wijken Weten

Arnhem heeft 24 wijken. Elk met een eigen verhaal over het ontstaan van de wijk, het leven in de wijk en dromen voor de toekomst.

In Arnhem hebben we een lange geschiedenis van wijkgericht werken, onder andere met wijkregisseurs en wijkprogramma's. Sinds 2016 werken we nog meer samen met de wijken en vanuit de wijken met het team Leefomgeving.

Teams leefomgeving

Met het team Leefomgeving willen we 'Van Wijken Weten'. We willen aansluiten bij wat in de wijken leeft en samen met wijkbewoners kijken wat nodig is. Zo krijgen bewoners meer invloed op wat in de wijk gebeurt en waar de prioriteiten liggen. In iedere wijk zijn collega's van het team Leefomgeving werkzaam. Zij horen graag welke ideeën of initiatieven u heeft voor uw wijk. Zij kunnen u daarbij helpen of brengen u in contact met mensen en organisaties met dezelfde initiatieven of ideeën. Ook zorgt het team Leefomgeving ervoor dat gemeentelijke taken op het gebied van sociale en fysieke leefbaarheid op maat voor uw wijk worden uitgevoerd.

Wijkprogramma

Het team Leefomgeving is verantwoordelijk voor de budgetten voor de wijken. Zij halen bij inwoners en professionals in de wijk op wat het meeste nodig is voor de wijk en beslissen waar het geld aan wordt besteed. Dit geldt voor bijvoorbeeld voor groen, wijkonderhoud, speeltuinen, veiligheid, welzijn, participatie, sport en cultuur in de wijken. De gemaakte plannen zijn terug te vinden in de wijkprogramma's.

Verschil met de sociale wijkteams

De teams Leefomgeving houden zich bezig met voorzieningen op wijk- en buurtniveau. De sociale wijkteams zijn er voor individuele (zorg)vragen. Beide teams werken nauw samen in de wijk waar ze actief zijn.

In Arnhem zijn 8 sociale wijkteams werkzaam. Als u hulp nodig heeft, kijken zij samen met u hoe dat het beste georganiseerd kan worden. Kijk voor meer informatie op www.wijkteamsarnhem.nl.

Meer informatie en contact

Meer informatie over uw wijk en de contactgegevens van het team Leefomgeving in uw wijk vindt u onder Mijn wijk. De video hieronder vertelt meer over het werk van de teams Leefomgeving. 

Bekijk bovenstaande video op YouTube