Meenemen bij het stemmen

Om uw stem uit te kunnen brengen, heeft u uw stempas en een identiteitsbewijs nodig. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Meenemen naar het stembureau

Om te stemmen neemt u mee:

  • Uw stempas
  • Een geldig legitimatiebewijs: uw paspoort, rijbewijs of ID-kaart. Dit legitimatiebewijs mag op de dag van de verkiezing niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. Bij ‘geldig tot’ moet 7 juni 2019 of een recentere datum staan.

Stempas niet ontvangen, kwijt of beschadigd

Bent u uw stempas kwijt, is deze beschadigd of heeft u hem niet ontvangen? Vraag dan een nieuwe stempas aan.

Identiteitsbewijs kwijt of gestolen

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen? Dan kunt u ook stemmen door een kopie te laten zien van de verklaring van vermissing. Ook moet u een pasje of document met uw naam en foto laten zien, bijvoorbeeld een persoonlijke ov-chipkaart.

Stemmen na verhuizing naar een andere gemeente

U krijgt uw stempas via de post op het adres waar u op 23 april 2024 staat ingeschreven. Het adres waarop u op die dag officieel staat ingeschreven, bepaalt in welke gemeente u kunt stemmen.

Verhuist u in verkiezingstijd naar een andere gemeente? Dan kunt u met uw stempas in uw oude gemeente stemmen. Wilt u in uw nieuwe gemeente stemmen? Vraag dan op tijd een kiezerspas aan.