Visie op personeel

Benut de talenten van de medewerkers: dat is de belangrijkste boodschap van ons personeelsbeleid.

We krijgen de komende jaren steeds meer te maken met grote veranderingen en complexe vraagstukken. Decentralisaties, wijkaanpak nieuwe stijl, bezuinigingen, verandering van de dienstverlening, afstoten van taken, nieuwe vormen van samenwerking en andere rollen.

Meer ruimte voor eigen bewoners- en ondernemersinitiatief betekent een andere rol voor ons als gemeente; wij moeten plannen ondersteunen of regisseren, in plaats van kijken of die binnen onze regels vallen.

3 prioriteiten

De veranderingen van de komende jaren brengen met zich mee dat onze organisatie niet alleen verandert, ze wordt ook kleiner door verzelfstandigingen en regionalisering. Met minder mensen gaan wij ander werk verrichten.

Hiervoor zijn medewerkers met de juiste talenten, kennis en gedrag nodig. Voor iedere medewerker gelden 3 prioriteiten:

  • Mobiliteit en flexibiliteit
    Op basis van talenten, ervaring en kennis werk je afwisselend in diverse programma’s, processen of projecten. Je bent flexibel inzetbaar en je bent in staat om eens in de 4 of 5 jaar een andere functie uit te oefenen.
  • Persoonlijk ondernemerschap
    Van jou wordt verwacht dat je ondernemend bent, lef toont en risico’s durft te nemen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je resultaten en voor je persoonlijke ontwikkeling. Daarbij word je ondersteund door collega’s en je leidinggevende. Je hebt ruimte om je te ontwikkelen en er wordt van je verwacht dat je dat ook doet.
  • Kennis delen
    Bij mobiliteit en ondernemerschap hoort dat jij je kennis deelt met collega’s, bewoners en externe partners. Dat betekent dat je actief bent in diverse netwerken, je extern oriënteert en nieuwe ontwikkelingen blijft volgen.

Goed ambtenaarschap

Als werknemer bij een overheidswerkgever ben je ook ambtenaar. Dit brengt een verantwoordelijkheid met zich mee. De regels waar iedere ambtenaar zich aan moet houden zijn opgenomen in de Ambtenarenwet en de door ons gemaakte uitwerkingen in de Gedragscode voor Ambtenaren gemeente Arnhem. Als werkgever hebben we de Regeling melden vermoeden misstanden gemeente Arnhem 2020 opgesteld. Deze regeling geeft de mogelijkheid om (vermoedens van) misstanden op een vertrouwelijke wijze te melden.