'De wet van de stimulerende achterstand' - onderzoek naar ondermijning (2021)

De Rekenkamer Arnhem onderzocht de aanpak door de gemeente van ondermijning en concludeert dat Arnhem flink aan de bak moet. De afwezigheid van bestuurlijke prioriteit en gebrek aan aandacht in de raad hebben Arnhem op een achterstand gebracht, maar er gloort hoop aan de horizon. Met daarbij het Spijkerkwartier als illustratieve casus.