Echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap

Wilt u scheiden, dan moet een advocaat namens u een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Voor het ontbinden van een geregistreerd partnerschap hoeft dit in sommige gevallen niet. 

Scheiden

Wilt u scheiden, dan moet u een advocaat inschakelen. Die kan namens u een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. De rechtbank spreekt vervolgens de echtscheiding uit. 

Zodra deze uitspraak (beschikking) definitief is, stuurt u of uw advocaat de beschikking naar de gemeente waar het huwelijk destijds is voltrokken. Dit moet binnen 6 maanden gebeuren. De gemeente zorgt voor inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand. In Arnhem gebeurt dit binnen enkele dagen nadat de stukken door de gemeente zijn ontvangen. Pas na deze inschrijving is uw huwelijk officieel ontbonden. De datum waarop de gemeente de stukken ontvangt geldt als de officiële datum van uw scheiding. 

Of uw echtscheiding is ingeschreven kunt u inzien op www.mijnoverheid.nl

Ontbinden geregistreerd partnerschap

Bij ontbinding van uw geregistreerd partnerschap maakt het verschil of er minderjarige kinderen in het spel zijn of niet.

Zijn er geen minderjarige kinderen in het spel, dan kunt u een geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden laten beëindigen zonder tussenkomst van de rechter. Dit gaat als volgt:

  • U gaat beiden naar een notaris of advocaat.
  • Deze stelt een verklaring op tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap.
  • Vervolgens stuurt u of uw notaris of advocaat de verklaring naar de gemeente waar destijds het geregistreerd partnerschap is voltrokken.

De gemeente zorgt voor inschrijving van de ontbinding in de registers van de burgerlijke stand. In Arnhem gebeurt dit binnen enkele dagen nadat de stukken door de gemeente zijn ontvangen. Pas na deze inschrijving is uw geregistreerd partnerschap officieel ontbonden. De datum waarop de gemeente de stukken ontvangt geldt als de officiële datum van het ontbonden partnerschap. 

Zijn er wel minderjarige kinderen dan kunt u uw geregistreerd partnerschap door de rechter laten ontbinden. Dat gaat op dezelfde manier als bij een echtscheiding.

Of uw geregistreerd partnerschap is ontbonden kunt u inzien op www.mijnoverheid.nl

Naamgebruik na echtscheiding of ontbonden partnerschap

Na een scheiding of ontbonden partnerschap wordt de achternaam waarvoor u in het verleden heeft gekozen en mee wordt aangeschreven niet automatisch aangepast. Wilt voortaan met een andere naam door de overheid worden aangeschreven, dan moet u dit doorgeven. Lees meer over het wijzigen van uw naam

Hulp bij echtscheiding en ontbinden geregistreerd partnerschap

Voor hulp, informatie en ondersteuning tijdens uw scheiding kunt u terecht bij het digitaal scheidingsloket. De hulp is gratis. Op de website van het echtscheidingsloket vindt u informatie over wat er geregeld moet worden en wat er allemaal komt kijken bij een scheiding.

Het digitaal scheidingsloket biedt onder andere een stappenplan met alle praktische zaken die geregeld moeten worden als u uit elkaar gaat. Denk hierbij aan:

  • een ouderschapsplan
  • juridische zaken
  • het regelen van woonruimte

Hoe werkt het digitaal scheidingsloket

Bij het digitaal scheidingsloket werken 2 professionals. U kunt vragen stellen via de chatfunctie op de website. Ook is het mogelijk dat zij telefonisch contact met u opnemen. 

Het digitaal scheidingsloket is een initiatief van de gemeente Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.