Echtscheiding

Als u wilt scheiden of het geregistreerd partnerschap wilt ontbinden, dan moet een advocaat namens u een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank.

De rechtbank spreekt de echtscheiding uit. Zodra deze uitspraak (beschikking) definitief is, stuurt u of uw advocaat de beschikking naar de gemeente waar het huwelijk destijds is voltrokken. Dit moet binnen 6 maanden gebeuren. De gemeente zorgt voor inschrijving van de echtscheiding in de registers van de Burgerlijke Stand. Pas na deze inschrijving is uw huwelijk officieel ontbonden.

Ontbinden geregistreerd partnerschap

Als er geen minderjarige kinderen in het spel zijn, kunt u een geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden laten beëindigen zonder tussenkomst van de rechter. Dit gaat als volgt:

  • U gaat beiden naar een notaris of advocaat.
  • Deze stelt een verklaring op tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap.
  • Vervolgens stuurt u of uw notaris of advocaat de verklaring naar de gemeente waar destijds het geregistreerd partnerschap is voltrokken.
  • De ambtenaar zal de ontbinding inschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

Als er wel minderjarige kinderen zijn, kunt u uw geregistreerd partnerschap door de rechter laten ontbinden. Dat gaat op dezelfde manier als bij een echtscheiding.