Inspraak en behartiging van uw belangen

De Adviesraad Arnhem regelt de inspraak en behartigt de belangen van alle Arnhemmers die met de Wmo, Jeugdzorg of Werk & Inkomen (W&I) te maken krijgen.

Wat is de adviesraad?

De Adviesraad Arnhem is een onafhankelijk adviesorgaan van Burgemeester en Wethouders. Het streven is dat alle burgers van Arnhem optimaal kunnen meedoen in de samenleving. Met het belang van Arnhemmers voor ogen, toetst de raad de plannen en de uitvoering kritisch en gaat te rade bij de inwoners van Arnhem. Doet de gemeente haar werk goed? Vallen er geen groepen tussen de wal en het schip?

De Adviesraad doet dit vanuit 3 afzonderlijke adviesraden: de adviesraad Jeugdhulp, de adviesraad Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de adviesraad W&I (Werk en Inkomen).

Wat doet de adviesraad?

De adviesraden geven gevraagd en ongevraagd advies aan het College over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op het gebied van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet, inclusief armoedebeleid, schuldhulpverlening, werk en inkomen. Iedere adviesraad adviseert op zijn eigen terrein. Op overkoepelende beleidsterreinen wordt er nauw samengewerkt aan gemeenschappelijke adviezen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Als u ondersteuning krijgt van de sociale wijkteams en andere zorgaanbieders, of als u contact heeft met regisseurs van Werk en Inkomen, kan het fijn zijn als iemand met u mee kan denken. Dat kan iemand uit uw omgeving zijn, maar u kunt zich ook gratis laten bijstaan door een (professionele) cliëntondersteuner. Deze cliëntondersteuner is onafhankelijk, denkt met u mee en geeft advies. Op de website van de sociale wijkteams vindt u meer informatie over de cliëntondersteuning. 

Heeft u vragen?

Heeft u een vraag voor één van de Adviesraden, neemt u dan contact op via het algemene e-mail adres: info@adviesraadarnhem.nl