Inspraak en behartiging van uw belangen

De Adviesraad Arnhem komt op voor de belangen van alle Arnhemmers die met de Wmo, Jeugdzorg of Werk en Inkomen (W&I) te maken krijgen.

Wat is de adviesraad?

De Adviesraad Arnhem is een onafhankelijk adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders. De leden van de Adviesraad willen dat alle burgers van Arnhem zo goed mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Met het belang van de Arnhemmers voor ogen, controleert de raad de plannen en de uitvoering ervan. De adviesraad overlegt ook met de inwoners van Arnhem. Doet de gemeente haar werk goed? Vallen er geen groepen tussen wal en schip?

2 raden

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de gemeente Arnhem. De Adviesraad bestaat uit 2 adviesraden: 

  • de adviesraad Jeugd & Wmo. Deze geeft advies op het gebied van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • de adviesraad Werk & Inkomen. Deze geeft advies over de Participatiewet, armoedebeleid, schuldhulpverlening, werk en inkomen. 

De 2 adviesraden werken ook samen. Bijvoorbeeld als het gaat over een onderwerp dat niet alleen over de Wmo gaat, maar ook over de Participatiewet.

Contact / meer informatie

Merkt u zelf dat gemeentelijk beleid uw situatie helpt of juist moeilijker maakt? Heeft u een idee hoe het beter kan? Heeft u vragen voor een van de Adviesraden? Neem dan contact op via het algemene e-mailadres: info@adviesraadarnhem.nl. Meer informatie leest u op de website van de Adviesraad Arnhem