Inspraak en behartiging van uw belangen

De Adviesraad Arnhem regelt de inspraak en behartigt de belangen van alle Arnhemmers die met de Wmo, Jeugdzorg of Werk & Inkomen (W&I) te maken krijgen.

Waarover?

Het gaat om dienstverlening Wmo, Jeugdzorg en W&I die voor een grote groep mensen niet goed is geregeld of niet goed wordt uitgevoerd.

Hoe?

De Adviesraad geeft de gemeente Arnhem onafhankelijk advies over verbeteringen die nodig zijn. De gemeente houdt hier rekening mee bij het nemen van besluiten. Want wij willen graag dat het sociaal beleid van de gemeente past bij wat de Arnhemmer nodig heeft.

U kunt zelf tips geven

Vindt u dat er iets veranderd moet worden in de dienstverlening van de Wmo, Jeugdzorg of W&I zodat meerdere mensen hier baat bij kunnen hebben? Kijk dan op www.adviesraadarnhem.nl.

Voor persoonlijke klachten of bezwaren neemt u contact op met de wijkteams Arnhem of de gemeente.

 

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie