Schulden aflossen bij de gemeente

U heeft schulden bij de gemeente. Hoe betaalt u die af? Hier leest u hoe wij ervoor zorgen dat u uw schulden kunt afbetalen.

Twijfelt u ergens over of heeft u uitleg nodig? Neem dan contact op via telefoonnummer 0800-1809 (tussen 9.00 en 12.00 uur) of via het contactformulier.

Om welke schulden gaat het?

Deze informatie geldt als u een van onderstaande uitkeringen van ons had of heeft:

 • Participatiewet
 • IOAW
 • IOAZ
 • BBZ
 • WMO

En als u ons nog moet betalen voor:

 • Kosten van invordering
 • Wettelijke rente
 • Deurwaarderskosten
 • Fraude
 • Leningen
 • Boete(s), omdat u ons niet (goed) heeft ingelicht over uw situatie
 • Te veel ontvangen uitkering

Hoe lost u de schuld(en) af?

Als u bezittingen of spaargeld heeft, dan kunnen wij u vragen om alles in 1 keer terug te betalen. Heeft u geen spaargeld of bezittingen? Lees dan hieronder welke situatie op u van toepassing is. 

U heeft nu een uitkering

Wij houden elke maand 5% in op uw uitkering. Dreigt u hierdoor uit huis gezet te worden of afgesloten te worden van energie, neem dan direct contact op via 0800-1809 of via het contactformulier.

U heeft geen uitkering meer

Als u geen uitkering meer krijgt, moet u de schuld in één keer aan ons betalen. Lukt dat niet? Maak dan een afspraak voor een betalingsregeling, via 0800-1809 of via het contactformulier. Als u niet (genoeg) terugbetaalt of geen gehoor geeft, kunnen wij beslag leggen op uw inkomen. Dan bent u verplicht om een deel van uw inkomen aan ons te betalen. Hoeveel dat per maand is, hangt af van uw inkomen.

U heeft meerdere schulden

Heeft u meer dan 1 schuld? Dan moet u de schulden 1 voor 1 afbetalen. Dat gebeurt in deze volgorde:

 1. Kosten van invordering en/of deurwaarderskosten 
 2. Schuld door fraude in het huidige jaar
 3. Leningen bijzondere bijstand (ook wel 'leenbijstand' genoemd)
 4. Overige te veel ontvangen uitkering
 5. Schuld door fraude van vorig jaar of ouder
 6. Boete(s)
 7. Wettelijke rente

Als u meerdere schulden van dezelfde soort heeft, wordt de oudste schuld eerst afgelost.

Uitzonderingen

Voor sommige schulden spreken wij een persoonlijk maandbedrag met u af. Dit gebeurt ook als u nog andere schulden aan ons betaalt die u 1 voor 1 terugbetaalt. Bijvoorbeeld: bedrijfskredieten met de bijbehorende rente en verhaalsbijdragen. Als dit voor u geldt, nemen wij altijd contact met u op.

Automatisch uitstel van betaling

Als u meerdere schulden heeft, dan betaalt u die achter elkaar af. Wij geven u automatisch uitstel van betaling voor de schuld(en) die u nog niet aflost. Dit doen we omdat die schulden anders verjaren. U krijgt hiervan geen schriftelijk bericht, want dit uitstel geldt voor iedereen. Het uitstel vervalt ook weer automatisch als u begint met afbetalen van de (volgende) schuld. 

U krijgt géén automatisch uitstel voor:

 • Een (voorbereidend) bedrijfskrediet 
 • Een krediethypotheek
 • Rente op (voorbereidend) bedrijfskrediet 
 • Verhaalsbijdragen

Hiervoor maken wij individuele afspraken met u. Wij nemen dan altijd eerst contact met u op en sturen u een bevestiging van persoonlijke afspraken.

Voorkom problemen

Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw situatie, wanneer wij een betalingsregeling met u maken. Gaat u meer of minder verdienen en/of heeft u (meer) bezittingen of geld gekregen? Vraag dan of wij opnieuw berekenen wat u moet betalen. Neem hiervoor contact met ons op. Behalve als onze deurwaarder beslag heeft gelegd, dan moet u de deurwaarder hiervoor bellen. We verzoeken u volledig mee te werken aan de aflossing van uw schuld(en) en veranderingen in uw persoonlijke en/of financiële situatie direct aan ons door te geven.