Schulden aflossen bij de gemeente

U heeft schulden bij de gemeente. Hoe betaalt u die af? Hier leest u hoe wij ervoor zorgen dat u uw schulden kunt afbetalen.

Twijfelt u ergens over of heeft u uitleg nodig? Neem dan contact op via 0900-1809 (tussen 9 uur en 12 uur) of via het contactformulier. U kunt gratis hulp krijgen om uit de schulden te komen. 

Om welke schulden gaat het?

Deze informatie geldt als u een van onderstaande uitkeringen van de gemeente had of heeft:

 • Participatiewet
 • IOAW
 • IOAZ
 • BBZ
 • WMO.

En als u ons nog moet betalen voor:

 • kosten van invordering
 • wettelijke rente
 • deurwaarderskosten
 • fraude
 • leningen
 • boete(s), omdat u ons niet (goed) heeft ingelicht over uw situatie
 • te veel ontvangen uitkering.

Hoe lost u de schuld(en) af?

Als u bezittingen of spaargeld heeft, dan kunnen wij u vragen om alles in één keer terug te betalen. Heeft u geen spaargeld of bezittingen? Lees dan hieronder welke situatie op u van toepassing is. 

 • U heeft nu een uitkering

Wij houden elke maand 7,5% in op uw uitkering. Is dit te veel omdat u meer kosten heeft dan gemiddeld? Dan kunnen wij het bedrag soms verlagen. Als u wilt weten of dat kan in uw situatie, neem dan contact op via 0900-1809 of via het contactformulier.

 • U heeft geen uitkering meer

Als u geen uitkering meer krijgt, moet u de schuld in één keer aan ons betalen. Lukt dat niet? Maak dan een afspraak voor een betalingsregeling, via 0900-1809 of via het contactformulier. Als u niet (genoeg) terugbetaalt of geen gehoor geeft, kunnen wij beslag leggen op uw inkomen. Dan bent u verplicht om een deel van uw inkomen aan ons te betalen. Hoeveel dat per maand is, hangt af van uw inkomen.

 • U heeft meerdere schulden

Heeft u meer dan één schuld? Dan moet u de schulden één voor één afbetalen. Dat gebeurt in deze volgorde:

 1. kosten van invordering en/of deurwaarderskosten 
 2. boete(s)
 3. schuld door fraude in het huidige jaar
 4. leningen bijzondere bijstand (ook wel 'leenbijstand' genoemd)
 5. overige te veel ontvangen uitkering
 6. wettelijke rente

Als u meerdere schulden van dezelfde soort heeft, wordt de oudste schuld eerst afgelost.

Uitzonderingen

Voor sommige schulden spreken wij een persoonlijk maandbedrag met u af. Dit gebeurt ook als u nog andere schulden aan ons betaalt die u één voor één terugbetaalt. Bijvoorbeeld: bedrijfskredieten met de bijbehorende rente, krediethypotheken en verhaalsbijdragen. Als dit voor u geldt, nemen wij altijd contact met u op.

Automatisch uitstel van betaling

Als u meerdere schulden heeft, dan betaalt u die achter elkaar af. Wij geven u automatisch uitstel van betaling voor de schuld(en) die u nog niet aflost. Dit doen we omdat die schulden anders verjaren. U krijgt hiervan geen schriftelijk bericht, want dit uitstel geldt voor iedereen. Het uitstel vervalt ook weer automatisch als u begint met afbetalen van de (volgende) schuld. 

U krijgt géén automatisch uitstel voor:
•    een krediethypotheek 
•    een (voorbereidend) bedrijfskrediet 
•    rente op (voorbereidend) bedrijfskrediet 
•    verhaalsbijdragen. 

Hiervoor maken wij individuele afspraken met u. Wij nemen dan altijd eerst contact met u op en sturen u een bevestiging van persoonlijke afspraken.

Voorkom problemen

Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw situatie, wanneer wij een betalingsregeling met u maken. Gaat u meer of minder verdienen en/of heeft u (meer) bezittingen of geld gekregen? Vraag dan of wij opnieuw berekenen wat u moet betalen. Neem hiervoor contact met ons op. Behalve als onze deurwaarder beslag heeft gelegd, dan moet u de deurwaarder hiervoor bellen. We verzoeken u volledig mee te werken aan de aflossing van uw schuld(en) en veranderingen in uw persoonlijke en/of financiële situatie direct aan ons door te geven.