Bereken uw recht

Met het programma van Bereken uw recht kunt u op een eenvoudige manier snel berekenen of u recht heeft op aanvullende inkomensvoorzieningen.

Het programma, ontwikkeld door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en StimulanSZ, berekent aanspraken en rechten op inkomensondersteuning.

Het leven met een inkomen op het minimum is krap en juist daarom is het belangrijk om gebruik te maken van alle inkomensondersteunende regelingen. Het programma laat de landelijke én gemeentelijke regelingen zien. De gemeente Arnhem heeft allerlei regelingen om het inkomen aan te vullen zoals de Gelre Pas of Bijzondere Bijstand. Maar er zijn ook diverse landelijke regelingen waar mensen gebruik van kunnen maken.

Start van het  programma 'Bereken uw recht'.
Let op: dit programma geeft géén recht op een gemeentelijke vergoeding. Het programma geeft alleen aan op welke gemeentelijke vergoeding u mogelijk recht heeft. Om deze vergoeding ook te krijgen, moet u een aanvraag indienen bij de gemeente Arnhem.